เจ้าหนี้ได้เฮ "แชทยืมเงิน" สามารถใช้ฟ้องได้ มีค่าเท่ากับสัญญากู้ยืม ได้เงินคืนครบแน่นอน

เจ้าหนี้ได้เฮ "แชทยืมเงิน" สามารถใช้ฟ้องได้ มีค่าเท่ากับสัญญากู้ยืม ได้เงินคืนครบแน่นอน

เชื่อว่าหลายคนคงเคยประสบปัญหา ให้เงินใครยืมแล้ว แต่ถูกเบี้ยวไม่ยอมคืน แถมเมื่อแจ้งความตำรวจบางท่านก็อาจไม่รับ เพียงเพราะว่าไม่มีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจากขอยืมเงินโดยผ่านแชท ไลน์ หรือสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆ กรณีเช่นนี้เจ้าหนี้สามารถใช้ข้อความการสนทนาหรือข้อความแชททางไลน์หรือสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ มาเป็นหลักฐานการกู้ยืมเงินหรือฟ้องคดีได้ โดยให้ถือว่าข้อความดังกล่าวเป็นหนังสือและหลักฐานการกู้ยืมเงิน

 

ทางด้าน ประชาสัมพันธ์กระทรวงยุติธรรม ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ "การกู้ยืมเงิน" ซึ่งมักจะพบเห็นบ่อยๆในโลกโซเชียล โดยย้ำว่า การยืมเงิน ซึ่งมีข้อความปรากฏ ถือเป็นหลักฐานการทำสัญญากู้ยืมเงินสามารถนำไปฟ้องร้องได้ เพียงทำตามข้อกำหนด ซึ่งนับว่าเป็นสัญญาการกู้เงินโดยไม่จำเป็นต้องลงลายลักอักษร ซึ่งโดยปกติตามกฎหมายว่าไว้กู้เงินไม่เกิน 2,000 บาท ไม่จำเป็นต้องมีหลักฐานก็ได้ แต่สำหรับยอดเงินเกิน 2,000 บาท ต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องคดีตามกฎหมาย แต่สำหรับกรณียืมเงินเกิน 2,000 บาท ผ่านการแชทบนระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อออนไลน์ ก็สามารถใช้เป็นหลักฐานตามกฎหมายได้เช่นกัน

 

เจ้าหนี้ได้เฮ "แชทยืมเงิน" สามารถใช้ฟ้องได้ มีค่าเท่ากับสัญญากู้ยืม ได้เงินคืนครบแน่นอน

 

ทั้งนี้ ต้องมีองค์ประกอบสำคัญได้แก่ ข้อความแชท บัญชีผู้ใช้ของผู้ยืมเงิน หรือหลักฐานการโอนเงิน เพื่อใช้ประกอบการฟ้องร้องคดีกู้ยืมเงิน โดยจำเป็นต้องฟ้องภายใน 10 ปี นับตั้งแต่วันถึงกำหนดชำระเงิน (หรือกรณีสัญญาชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นงวด จะมีอายุความ 5 ปี) โดยหลักฐานทั้งหมดต้องเก็บไว้ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ดัดแปลงหรือแก้ไขวันที่และเวลา แต่การฟ้องร้องจริงจะมีรายละเอียดปลีกย่อยต่างกรรมต่างวาระกัน ทั้ งนี้ควรปรึกษาทนายความเพื่อความรู้ทางกฎหมายและขั้นตอนที่ถูกต้อง

 

เจ้าหนี้ได้เฮ "แชทยืมเงิน" สามารถใช้ฟ้องได้ มีค่าเท่ากับสัญญากู้ยืม ได้เงินคืนครบแน่นอน

 

เจ้าหนี้ได้เฮ "แชทยืมเงิน" สามารถใช้ฟ้องได้ มีค่าเท่ากับสัญญากู้ยืม ได้เงินคืนครบแน่นอน
>>Lazada มอบคูปองสุดพิเศษ สนใจคลิก<<