คลัสเตอร์ทองหล่อลามหนักที่"สระเเก้ว"เจอโควิดเพิ่มอีก16ราย ยอดสะสมระลอกใหม่พุ่ง58ราย

ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เผยพบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มขึ้นอีก 16 ราย ส่วนใหญ่ยังเป็นกลุ่มที่ติดเชื้อมาจากโบว์ลิ่งผับ เริ่มขยายวงไปยังสู่ผับอีกแห่งในอำเภอเมือง รวมทั้งอำเภอวังน้ำเย็น รวมผู้ติดเชื้อจากคลัสเตอร์ทองหล่อแล้ว 53 ราย

9 เม.ย.64 นายเกียรติศักดิ์  จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว  เปิดเผยว่า วันนี้(9 เมษายน 64) จังหวัดสระแก้วมีรายงานผู้ป่วยโควิด-19 ยืนยันเพิ่มขึ้นอีก 16 ราย เป็นเพศชาย 5 ราย อายุระหว่าง 25-39 ปี และเพศหญิง 11 ราย อายุ 15-31 ปี ทำให้ปัจจุบันจังหวัดสระแก้วมีผู้ป่วยสะสมจากการระบาดระลอกใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2563 ถึง 9 เมษายน 2564) จำนวน 58 ราย ถ้านับเฉพาะจำนวนผู้ติดเชื้อจากกรณีสถานบันเทิงใน กทม. ของผู้ป่วยรายที่ 6 ที่นำมาแพร่ทำให้จังหวัดสระแก้วมีผู้ป่วยโควิด-19 รวมทั้งสิ้น 53 ราย

คลัสเตอร์ทองหล่อลามหนักที่\"สระเเก้ว\"เจอโควิดเพิ่มอีก16ราย ยอดสะสมระลอกใหม่พุ่ง58ราย

สำหรับผู้ป่วยที่รายงานใหม่วันนี้ 16 ราย ทั้งหมดยังเป็นกลุ่มที่ติดเชื้อมาจากโบว์ลิ่งผับ แพร่กระจายสู่ครอบครัวและผู้ใกล้ชิด ผู้ติดเชื้อบางคนได้ไปเที่ยวต่อที่ผับดีว่ะ อำเภอวังน้ำเย็น แล้วกระจายเชื้อเพิ่ม ในคลัสเตอร์โบว์ลิ่งผับยังเชื่อมโยงไปสู่ผับ Rev Up ในตัวเมืองสระแก้วอีกแห่งหนึ่ง ทำให้มีผู้ติดเชื้อ 7 คน ผู้ป่วย 16 รายวันนี้มีภูมิลำเนาอยู่อำเภอเมืองสระแก้ว 11 คน อำเภอวัฒนานคร 1 คน อำเภอเขาฉกรรจ์ 1 คน อำเภอคลองหาด 1 คน อำเภอวังน้ำเย็น 1 คน และจังหวัดเชียงราย 1 คน ขณะนี้ผู้ป่วยโควิด-19 ทั้งหมด 53 ราย เข้ารับการรักษาอยู่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จำนวน 34 ราย โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อำเภออรัญประเทศ จำนวน 7 ราย โรงพยาบาลคลองหาด 1 คน และโรงพยาบาลสนาม (โรงพยาบาลแพทย์แผนไทยวัฒนานคร) จำนวน 11 ราย ส่วนใหญ่ไม่มีอาการและผู้ป่วยบางคนมีอาการเล็กน้อย จำนวน 5 ราย

คลัสเตอร์ทองหล่อลามหนักที่\"สระเเก้ว\"เจอโควิดเพิ่มอีก16ราย ยอดสะสมระลอกใหม่พุ่ง58ราย

ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว  กล่าวต่อว่า จากการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงทั้งจังหวัด ระหว่างวันที่ 5-8 เมษายน 2564 มี  ผู้มาคัดกรองสะสมทั้งหมด 3,764 ราย ส่งตรวจเชื้อ 2,163 ราย ในจำนวนนี้เป็นกลุ่มเสี่ยงสูง 1,295 ราย กลุ่มเสี่ยงต่ำ 867 ราย เฉพาะการคัดกรองเชิงรุกเมื่อวานนี้ (8 เมษายน 64) มีผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อหรือเดินทางไปตามสถานที่ เวลา ตามไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วเผยแพร่ออกมาไปตรวจ จำนวน 932 คน เป็นกลุ่มเสี่ยงสูง 267 คน (ส่งตรวจหาเชื้อทั้งหมด) และกลุ่มเสี่ยงต่ำ 275 คน

คลัสเตอร์ทองหล่อลามหนักที่\"สระเเก้ว\"เจอโควิดเพิ่มอีก16ราย ยอดสะสมระลอกใหม่พุ่ง58ราย

นพ.สุขุม พิริยะพรพิพัฒน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ได้เปิดเผยหลังการประชุมคณะทำงานการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีเกิดการระบาดของโรค COVID-19 จังหวัดสระแก้ว ว่าตอนนี้โรคเริ่มกระจายขยายวงออกไปจากอำเภอเมืองสระแก้ว สู่อำเภอใกล้เคียงอย่างอำเภอเขาฉกรรจ์และอำเภอวังน้ำเย็น

 

การสอบสวนโรคเชิงรุกจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องสอบสวนและคัดกรองผู้ป่วยให้ได้มากที่สุด เพื่อสกัดการแพร่ระบาดของโรคให้เร็วที่สุด จึงจำเป็นต้องระดมทีมทีมบุคลากรสาธารณสุขที่เชี่ยวชาญในการสอบสวนโรคจากจากทุกอำเภอมาร่วมกับทีมจังหวัดเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ วางแผน เชื่อมโยงการทำงานของแต่ละอำเภอและปรับโครงสร้างให้เหมาะกับสถานการณ์มากขึ้น โดยให้ทุกอำเภอตั้งศูนย์ EOC COVID-19 ขึ้น


ทั้งนี้ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ได้กำชับให้บุคลากรสาธารณสุขทุกคนระวังตัวเองอย่าให้ป่วย หลีกเลี่ยงการเดินทางไปสถานที่เสี่ยง รวมทั้งขอให้สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งวางระบบลดการเดินทางมาโรงพยาบาลของผู้ป่วย เพื่อลดความแออัด ลดการติดเชื้อ ทั้งนี้ได้ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสถานที่เสี่ยง วัน เวลา ที่ผู้ติดเชื้อเดินทางไปโดยจะอัพเดตรายวันที่ที่ เฟสบุ๊กแฟนเพจ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เพื่อจะได้เฝ้าระวังตนเอง

คลัสเตอร์ทองหล่อลามหนักที่\"สระเเก้ว\"เจอโควิดเพิ่มอีก16ราย ยอดสะสมระลอกใหม่พุ่ง58ราย

สำหรับผู้ที่เดินทางไปในสถานที่และวันเวลาดังกล่าว หรือไม่แน่ใจว่าตนเองเสี่ยงต่อการรับเชื้อหรือไม่ ให้เดินทางไปรับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ที่โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งในจังหวัดสระแก้ว (โดยขอให้โทรสายด่วนของแต่ละโรงพยาบาลก่อนล่วงหน้า) ได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว โทร 081-982-4747 ,โรงพยาบาลคลองหาด โทร 086-836-3826 ,โรงพยาบาลตาพระยา โทร 096-915-1922 ,โรงพยาบาลวังน้ำเย็น โทร 082-970-3122 ,โรงพยาบาลวัฒนานคร โทร 084-362-9988 ,โรงพยาบาลอรัญประเทศ 066-114-2876 ,โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ โทร 092-279-9878 ,โรงพยาบาลโคกสูง โทร 098-958-9463 และโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ โทร 080-633-5492 ในส่วนผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่อำเภอเมืองสระแก้วและได้ไปในสถานที่เสี่ยง ขอให้ไปตรวจ COVID-19 ได้ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้ว วันนี้ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 8.30-16.00น. 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Thainews

คลัสเตอร์ทองหล่อลามหนักที่\"สระเเก้ว\"เจอโควิดเพิ่มอีก16ราย ยอดสะสมระลอกใหม่พุ่ง58ราย