พระพยอม ขอบิณฑบาตชีวิต เพนกวิ้น - รุ้ง ชี้ขอให้อยู่ต่อรอดูวันยามฟ้าหลังฝน

กลายเป็นประเด็นที่โลกออนไลน์พูดถึงเกี่ยวกับการออกมาให้สัมภาษณ์ของ พระราชธรรมนิเทศ หรือพระพยอม กัลยาโณ เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว จังหวัดนนทบุรี ขณะบันทึกรายการ กัลยาโณโอเค กล่าวถึงประเด็นการอดอาหารของ 2 คณะราษฎร คนสำคัญ นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือเพนกวิน และ น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล หรือรุ้ง

กลายเป็นประเด็นที่โลกออนไลน์พูดถึงเกี่ยวกับการออกมาให้สัมภาษณ์ของ พระราชธรรมนิเทศ หรือพระพยอม กัลยาโณ เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว จังหวัดนนทบุรี ขณะบันทึกรายการ กัลยาโณโอเค กล่าวถึงประเด็นการอดอาหารของ 2 คณะราษฎร คนสำคัญ นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือเพนกวิน และ น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล หรือรุ้ง ในการเรียกร้องความยุติธรรมให้แก่ตนเอง หลังไม่สามารถใช้สิทธิ์ประกันตัวเองมาสู้คดีในความผิด ป.อาญาม.112 

พระพยอม ขอบิณฑบาตชีวิต เพนกวิ้น - รุ้ง ชี้ขอให้อยู่ต่อรอดูวันยามฟ้าหลังฝน

โดยทางพระพยอมได้กล่าวว่าแม้คุณแม่ของเพนกวิน จะเข้าใจในอุดมการณ์ของลูกแต่ลึกๆเชื่อว่าคนเป็นแม่คงไม่อยากให้ลูกต้องมาทำเช่นนี้อย่างแน่นอน ท่านจึงอยากบิณฑบาตชีวิตเพนกวิ้นและรุ้ง ขอให้เลิกอดอาหาร เพื่อมีชีวิตไว้ดูการเปลี่ยนแปลง ยามฟ้าหลังฝน หากเสียชีวิตไปแล้วคนที่เสียใจที่สุดคือผู้ปกครองของทั้งสอง 

นอกจากนี้การอดอาหารยาวหนึ่งเดือนของเพนกวิ้นก็ไม่ได้เสียเปล่า เพราะทั้งหมดแสดงให้เห็นถึงอุดมการณ์และระบบกระบวนการยุติธรรมของไทยในหลายๆด้าน ขอให้คิดว่าการเลิกอดอาหารครั้งนี้ไม่เสียเปล่า พร้อมแนะให้สู้ไปสร้างไปคู่กัน การกินอาหารเพื่อให้สมองสามารถคิดอ่าน และสู้ไปสร้างไปได้อย่างชาญฉลาด ทั้งสองควรงถนอมชีวิตไว้เถิด

พระพยอม ขอบิณฑบาตชีวิต เพนกวิ้น - รุ้ง ชี้ขอให้อยู่ต่อรอดูวันยามฟ้าหลังฝน