เปิดรายชื่อ 9 จังหวัด ไม่สวมหน้ากากอนามัย ออกจากบ้าน ถูกปรับ 20,000 บาท

9 จังหวัด ได้มีการออกมาตรการ สั่งให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถานหรือสถานที่พำนักของตน ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

จากกรณีเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด 19 (COVID - 19) ที่ตอนนี้แพร่ระบาดอย่างหนักอีกระลอก ทำเอาประเทศไทยปั่นป่วนอย่างหนัก ซึ่งจากการแพร่ระบาดในรอบนี้ ทำให้หลายพื้นที่ได้ประกาศแจ้งถึงบุคลากรและทรัพยากรที่มีไม่เพียงพอในการรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน

เปิดรายชื่อ 9 จังหวัด ไม่สวมหน้ากากอนามัย ออกจากบ้าน ถูกปรับ 20,000 บาท

จากสถิติของศูนย์ข้อมูล COVID-19 (ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2564) จะพบว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อยังคงอยู่ในระดับสูง แตะหลักพันมาเป็นระยะเวลา 8 วันแล้ว โดยปัจจุบัน (21 เมษายน 2564) พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 1,458 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 46,643 ราย ขณะเดียวกันมีผู้เสียชีวิตแล้ว 110 ราย

เปิดรายชื่อ 9 จังหวัด ไม่สวมหน้ากากอนามัย ออกจากบ้าน ถูกปรับ 20,000 บาท

ล่าสุด 9 จังหวัดได้มีการออกมาตรการ คำสั่งโดยให้ประชาชนในพื้นที่สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถานหรือสถานที่พำนักของตนด้วย ทั้งนี้ ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ มีความผิดตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ดังนี้

 

1.กาญจนบุรี

2.สุราษฎร์ธานี

3.ชัยภูมิ

4.ตรัง

5.ปัตตานี

6.ยะลา

7.นครศรีธรรมราช

8.นราธิวาส

9.สงขลา

เปิดรายชื่อ 9 จังหวัด ไม่สวมหน้ากากอนามัย ออกจากบ้าน ถูกปรับ 20,000 บาท

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Thainews

เปิดรายชื่อ 9 จังหวัด ไม่สวมหน้ากากอนามัย ออกจากบ้าน ถูกปรับ 20,000 บาท