เนชั่น รุ่นใหม่ ฟอร์มทีมผู้ประกาศมากฝีมือ เดินหน้าลุยเต็มกําลัง ด้วยสโลแกน "เปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีกว่า"

เนชั่น รุ่นใหม่ ฟอร์มทีมผู้ประกาศมากฝีมือ เดินหน้าลุยเต็มกําลัง ด้วยสโลแกน "เปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีกว่า"

‘เนชั่น ทีวี’ช่องข่าวอันดับหนึ่งของคนไทย เดินหน้าลุยทรานส์ฟอร์มใหม่เต็มกําลัง ตั้งเป้าเจาะฐานผู้ชมกลุ่มมิลเลนเนียลและคงไว้ซึ่งฐานผู้ชมกลุ่มเดิม วางกลยุทธ์พร้อมมุ่งพัฒนาองค์กรในทุกมิติ ทั้งในส่วนของ รายการทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์เสริมทีมผู้ประกาศข่าวมากฝีมือตอบโจทย์ทุกเจเนอเรชั่น ตลอดจนการนําเสนอเนื้อหาข่าวที่เข้มข้น ตรงไปตรงมา และยึดมั่นในอุดมการณ์ เพื่อตอกยํ้าการเป็นสถาบันสื่อมืออาชีพ

 

 

เนชั่น รุ่นใหม่ ฟอร์มทีมผู้ประกาศมากฝีมือ เดินหน้าลุยเต็มกําลัง ด้วยสโลแกน "เปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีกว่า"

เนชั่น รุ่นใหม่ ฟอร์มทีมผู้ประกาศมากฝีมือ เดินหน้าลุยเต็มกําลัง ด้วยสโลแกน "เปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีกว่า"

 

พร้อมฟอร์มทีมผู้ประกาศข่าวที'มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว รับหน้าที'นําเสนอข่าวการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การลงทุน วิเคราะห์ข้อเท็จจริงเจาะลึกทุกแง่มุม ทั้งภายในประเทศและจากทุกมุมโลก ประกอบไปด้วย

- พิภู พุ่มแก้วกล้า, อรการ จวิะเกียรติ
รายการ “Morning Nation” สดทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-09.40 น.

- อตชิาต วงศ์วุฒวิัฒน์, นลนิ สงิหพุทธางกูร, กิตติดิษฐ์ ธนดิษฐ์สุวรรณ
รายการ “ข่าวข้นคนข่าว” สดทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 20:10-22:20 น.

- ศุภวรรณ โต๋ห์, รพีพรรณ เรือนศรี
รายการ “เนชั'นทันข่าวเย็น” สดทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 18:00-19:00 น. และ “เนชั'นทันข่าวคํ'า” สดทุก
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 18:10-19:50 น.

- กรรณิการ์ รุ่งกิจเจริญกุล
รายการ “เนชั'นทันข่าวเช้า” สดทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 06:00-08:00 น. และ “สุด กับหมาแก่” ทุกวัน
เสาร์-อาทิตย์ เวลา 21:30-22:30 น.

ร่วมด้วยทีมข่าวผู้ประกาศมากฝีมือ ให้รายการเข้มข้น สื'อสารข่าวเข้าถึงคุณมากขึ้น พร้อมอัพเดทแบบเรียลไทม์ ตลอด 24 ชั่วโมง กับ ศตคุณ ตันทวีวิวัฒน์, ทิวาพร เทศทิศ, อรรินทร์ ยมกกุล ในรายการ ‘เนชั่น ทันข่าวเที่ยง’ สดทุกวันจันทร์-ศุกร์ 12:00-13:30 น.อัพเดทสถานการณ์เหตุบ้านและการเมืองทันทุกสถานการณ์ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ และอัพเดทข่าวตลอดจนเศรษฐกิจชาวโลกไปกับ มัฐฌญากร มีทรัพย์ ในช่วงเนชั่นทันโลก และชวัลน์ จันทร์ทรัพย์ หนุ่มหล่อมาดเนี้ยบใน เนชั่นทันข่าวเที่ยง สดทุกวันเสาร์-อาทิตย์ 11:40-12:50 น.

 

 

เนชั่น รุ่นใหม่ ฟอร์มทีมผู้ประกาศมากฝีมือ เดินหน้าลุยเต็มกําลัง ด้วยสโลแกน "เปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีกว่า"

 

 

เติมความหลากหลายกับทีม Soft News นําเสนอข่าวกีฬา บันเทิง ไลฟ์ สไตล์ วาไรตี้อัพเดตความเคลื่อนไหวไปกับข่าวเบาๆ และเรื่องราวเบามีสาระ เข้าใจง่าย เต็มอิ่มครบรสกับเนื้อหาที่จะทําให้ผู้ชมมีชีวิตชีวา นําทีมโดยกูรูสายกีฬา นันทขว้าง สิรสุนทร, ขจรชัย เพชรัตน์ ในรายการ ‘ข่าวข้นกีฬาเข้ม’ สดทุกวันจันทร์-ศุกร์ 09:50-10:10 น. และ รายการ ‘คัดข่าวมาเล่า’ สดทุกวันจันทร์-ศุกร์ 10:20-11:00 น. คัดเรื'องเด่นประเด็นดัง มาเล่าในแง่มุมสนุกสนาน เข้าใจง่ายไม่มีมีพิษภัย ดูได้ทั้งครอบครัว ไปกับ นภัส ธีรดิษฐากุล, สลิตา พรรณลึก, ปิยวรรณ ประเมษฐะวนิช และ ลลิตา มั่งสูงเนิน

 

 

เนชั่น รุ่นใหม่ ฟอร์มทีมผู้ประกาศมากฝีมือ เดินหน้าลุยเต็มกําลัง ด้วยสโลแกน "เปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีกว่า"

เนชั่น รุ่นใหม่ ฟอร์มทีมผู้ประกาศมากฝีมือ เดินหน้าลุยเต็มกําลัง ด้วยสโลแกน "เปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีกว่า"