ครม.ไฟเขียว คนละครึ่งเฟส 3 ได้สิทธิ์ 31 ล้านคน

ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบโครงการคนละครึ่งเฟส 3 รวมทั้ง เป็นไปตามที่กระทรวงการคลัง เสนอมาตรการเยียวยา และช่วยเหลือประชาชนจากผลกระทบโควิด-19 ระลอกใหม่ ได้แก่ คนละครึ่ง เฟส 3 คนละ 3,000 บาท จำนวน 31 ล้านคน

วันนี้ (5 พ.ค.2564) รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบโครงการคนละครึ่งเฟส 3 หรือ ระยะที่ 3 รวมทั้ง เป็นไปตามที่กระทรวงการคลัง สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอมาตรการเยียวยา และช่วยเหลือประชาชนจากผลกระทบโควิด-19 ระลอกใหม่ ได้แก่ คนละครึ่ง เฟส 3 คนละ 3,000 บาท จำนวน 31 ล้านคน คิดเป็นวงเงินงบประมาณ 93,000 ล้านบาท ระยะเวลา เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2564

ครม.ไฟเขียว คนละครึ่งเฟส 3 ได้สิทธิ์ 31 ล้านคน

โดยก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปจัดทำรายละเอียดเบื้องต้นเพื่อให้ ครม.เห็นชอบในหลักการ และไปเร่งจัดทำรายละเอียดต่างๆเพื่อให้มาตรการมีผลบังคับใช้โดยเร็ว ทั้งนี้โครงการคนละครึ่งเฟส 3 ที่ครม.สามารถอนุมัติได้เร็วเนื่องจากมีฐานข้อมูลเดิมอยู่ โดยจะเป็นโครงการที่ช่วยประคองกำลังซื้อในช่วงไตรมาสที่ 3 - 4 ของปีนี้ 

สำหรับกลุ่มผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียน โครงการ "คนละครึ่ง" ประกอบด้วย

1.มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย

2.อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

3.ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์และใช้สิทธิ์ในโครงการ "คนละครึ่ง" แล้ว จะไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการ "ช้อปดีมีคืน"

 

ขอบคุณข้อมูลจาก ThaiNews

ครม.ไฟเขียว คนละครึ่งเฟส 3 ได้สิทธิ์ 31 ล้านคน