ทัวร์ลงเพจการไฟฟ้าฯ ปชช.โวยช่วยตรงไหน เล่นใช้ฐานเม.ย.ค่าไฟสูงสุดมาคำนวน

ทัวร์ลงหนัก ในเพจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลังจากประกาศมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการระบาดของโควิด19 ตามมติคณะรัฐมนตรี เ สำหรับประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก เป็นเวลา 2 เดือน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มีมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 สำหรับประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก เป็นเวลา 2 เดือน ตั้งแต่ใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2564  ดังนี้  

ทัวร์ลงเพจการไฟฟ้าฯ ปชช.โวยช่วยตรงไหน เล่นใช้ฐานเม.ย.ค่าไฟสูงสุดมาคำนวน

ให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี
1. ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภท 1.1.1 
 - ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 90 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี
 - ใช้ไฟฟ้าเกิน 90 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรกและคิดค่าไฟฟ้าตั้งแต่หน่วยที่ 91 เป็นต้นไปตามปกติ

ทัวร์ลงเพจการไฟฟ้าฯ ปชช.โวยช่วยตรงไหน เล่นใช้ฐานเม.ย.ค่าไฟสูงสุดมาคำนวน

ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า 
ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภท 1.1.2 และ 1.2 ใช้หน่วยการใช้ไฟฟ้าตามใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน เมษายน 2564 เป็นเดือนฐานสำหรับการคิดเงิน

 


2. ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็ก ประเภท 2 ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
 - ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี
 - ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรกและคิดค่าไฟฟ้าตั้งแต่หน่วยที่ 51 เป็นต้นไปตามปกติ

 

1. การใช้ไฟฟ้ารายเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนฐานให้คิดค่าไฟฟ้าจากหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริงในเดือนนั้น
2. การใช้ไฟฟ้ารายเดือนมากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนฐาน
2.1 ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วย  หน่วยที่คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยเดือนเมษายน 2564

ทัวร์ลงเพจการไฟฟ้าฯ ปชช.โวยช่วยตรงไหน เล่นใช้ฐานเม.ย.ค่าไฟสูงสุดมาคำนวน

2.2 ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 500 หน่วย แต่ไม่เกิน 1,000 หน่วย หน่วยที่คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยของเดือนเมษายน 2564 บวกด้วยร้อยละ 50 ของหน่วยส่วนที่เกินหน่วยเดือนเมษายน 2564


2.3 ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 1,000 หน่วย หน่วยที่คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยของเดือนเมษายน 2564 บวกด้วยร้อยละ 70 ของหน่วยส่วนที่เกินหน่วยเดือนเมษายน 2564

ทัวร์ลงเพจการไฟฟ้าฯ ปชช.โวยช่วยตรงไหน เล่นใช้ฐานเม.ย.ค่าไฟสูงสุดมาคำนวน

อย่างไรก็ตามได้มีคอมเมนต์ของประชาชน ในเพจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA ต่างพูดเเละบ่นเป็นเสียงเดียวกันว่า ไม่ควรเอาเดือนเมษายนเป็นฐานในการคิดคำนวน

ทัวร์ลงเพจการไฟฟ้าฯ ปชช.โวยช่วยตรงไหน เล่นใช้ฐานเม.ย.ค่าไฟสูงสุดมาคำนวน

เดือนนี้ค่าไฟถูกกว่าเมษายนแน่นอน เหมือนไม่ได้ช่วยอะไร  จะช่วยชาวบ้านทั้งที แต่ดันเอาเดือนเมษายนที่ใช้ไฟฟ้ามากที่สุดเป็นฐาน คิดได้แค่นี้อย่าช่วยดีกว่า เดือนมกราคม กุมภาพันธ์ เดือนละ 500-550 บาท เดือนเมษายน 2,200 บาท
ใครเป็นบ้าง ถ้าเอาแบบนี้ ใครใช้เกินเดือนเมษายน เช่น 2,200 บาท ให้จ่ายส่วนที่เกินของเดือนเมษายน 2,250 บาท ให้จ่าย 50 บาท เอาไหม ใครเห็นด้วย

ทัวร์ลงเพจการไฟฟ้าฯ ปชช.โวยช่วยตรงไหน เล่นใช้ฐานเม.ย.ค่าไฟสูงสุดมาคำนวน

เดือนเมษาค่าไฟขึ้นทุกครัวเรือนแล้วมายึดเอาเดือนเมษา​เป็นฐานซึ่งค่าไฟแพงกว่าปกติช่วยประชาชนตรงไหน​คะทำไมไม่ดูฐานการใช้แต่ละเดือน​ที่ผ่านมาคะ

ทัวร์ลงเพจการไฟฟ้าฯ ปชช.โวยช่วยตรงไหน เล่นใช้ฐานเม.ย.ค่าไฟสูงสุดมาคำนวน

....เดือนเมษายน ค่าไฟแพงขึ้นเกือบครึ่งเลยค่ะ ทั้งๆที่ใช้เหมือนกันทุกเดือน และขึ้นทุกบ้านเลยนะคะ แล้วพูดว่าจะช่วย โดยการเอาเดือนที่แพงนี่นะคะ เพื่ออออ

ทัวร์ลงเพจการไฟฟ้าฯ ปชช.โวยช่วยตรงไหน เล่นใช้ฐานเม.ย.ค่าไฟสูงสุดมาคำนวน

ใช้ฐานเดือนที่ค่าไฟสูงที่สุดนำมาคำนวณ...เรียกว่า ช่วย เหรอคะ

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Thainews

ทัวร์ลงเพจการไฟฟ้าฯ ปชช.โวยช่วยตรงไหน เล่นใช้ฐานเม.ย.ค่าไฟสูงสุดมาคำนวน