ด่วน กระทรวงต่างประเทศ สั่งระงับรับชาวต่างชาติ 3 ประเทศ เข้าประเทศไทย

กระทรวงต่างประเทศ สั่งระงับ "หนังสืออนุญาตเข้าประเทศ หรือ COE" ให้แก่ชาวต่างชาติจากปากีสถาน บังกลาเทศ และเนปาล ชั่วคราวตั้งแต่วันนี้ เพื่อสกัดเชื้อโควิดอินเดียกลายพันธุ์ที่พบผู้ติดเชื้อรายแรกในประเทศไทย

ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 (ศปก.ศบค.)หารือเกี่ยวกับการพบเชื้อกลายพันธุ์ที่พบครั้งแรกที่อินเดียในผู้เดินทางจากปากีสถาน ทปช.ขอให้ กระทรวงต่างประเทศพิจารณาระงับการออก COE ให้แก่ชาวต่างชาติจาก ประเทศที่พบเชื้อกลายพันธุ์ที่พบครั้งแรกที่อินเดีย จำนวนมาก 

ด่วน กระทรวงต่างประเทศ สั่งระงับรับชาวต่างชาติ 3 ประเทศ เข้าประเทศไทย

ซึ่งกระทรวงต่างประเทศแจ้งว่า จะระงับการออก COE ให้แก่ชาวต่างชาติจากปากีสถาน บังกลาเทศ และเนปาล ตั้งแต่วันนี้

ด่วน กระทรวงต่างประเทศ สั่งระงับรับชาวต่างชาติ 3 ประเทศ เข้าประเทศไทย

มาตรการดังกล่าวถือเป็นมาตรการชั่วคราวในช่วงที่ต้องระวังเชื้อกลายพันธุ์ที่พบครั้งแรกที่อินเดีย เข้าประเทศ เป็นมาตรการสำหรับชาวต่างชาติทุกสัญชาติ จาก 3 ประเทศดังกล่าวแต่ไม่ได้ห้ามคนไทยแต่อย่างใด คนไทยสามารถเดินทางกลับได้

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Thainews

ด่วน กระทรวงต่างประเทศ สั่งระงับรับชาวต่างชาติ 3 ประเทศ เข้าประเทศไทย