แถลงการณ์รพ.พระปกเกล้า ผู้ป่วยสมองขาดเลือด หลังได้รับวัคซีนป้องกันโควิด

รพ.พระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรี ชี้แจง กรณีผู้ป่วยชายอายุ58ปีเสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 2 ยืนยันไม่เกี่ยวกับวัคซีน ผู้ป่วยมีภาวะเสี่ยงหลอดเลือดสมองอยู่ก่อนแล้ว

 17พ.ค.64 แถลงการณ์โรงพยาบาลพระปกเกล้า  เรื่อง ผู้ป่วยสมองขาดเลือด หลังได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 สืบเนื่องจากมีผู้ป่วยชายไทย 58 ปี รักษาอยู่ที่รพ.พระปกเกล้า (จังหวัดจันทบุรี) มีประวัติ แขนขาซีกซ้ายอ่อนแรงฉับพลัน

แถลงการณ์รพ.พระปกเกล้า ผู้ป่วยสมองขาดเลือด หลังได้รับวัคซีนป้องกันโควิด

โดยอาการเกิดขึ้น 3 วันหลังการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 2 ซึ่งได้ตรวจพบว่า สมองซีกขวาขาดเลือดขนาดใหญ่ และไม่ต้องสนอบต่อการให้ยาละลายลิ้มเลือด มีผลทำให้เกิดภาวะสมองบวมอย่างมาก ระดับความรู้สึกตัวลดลง และต้องผ้าตัดกะโหลกศรีษะฉุกเฉินเพื่อลดความดันสมอง ซึ่งเหตุการณ์เจ็บป่วยดังกล่าว มิได้เกิดจากการรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 แต่อย่างใด แต่เกิดเนื่องจากผู้ป่วยรายนี้มีภาวะที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองอยู่เดิมแล้ว

แถลงการณ์รพ.พระปกเกล้า ผู้ป่วยสมองขาดเลือด หลังได้รับวัคซีนป้องกันโควิด

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และไม่ควรเกิดความตระหนก จากกรณีดังกล่าวสิ่งที่เราต้องการจากปชช.มากที่สุดในเวลานี้ นอกจากการปฏิบัติตัวแนวทางป้องกันโรคโควิด-19 ตามที่ทุกท่านทราบล้ว ที่สำคัญคือต้องการให้ปชช.ได้รับวัคซีนให้เร็วและมากที่สุด และขอเชิญชวนทุกท่วนลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตามที่รัฐบาลกำหนด 

 

ที่มา
โรงพยาบาลพระปกเกล้า

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Thainews

แถลงการณ์รพ.พระปกเกล้า ผู้ป่วยสมองขาดเลือด หลังได้รับวัคซีนป้องกันโควิด