ผลตรวจเชิงรุก โรงงานอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด พบผู้ติดเชื้อโควิด 91 ราย

ผลตรวจเชิงรุกของโรงงานสยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด พบผู้ติดเชื้อแล้ว 91 รายเป็นคนไทย 40 คน และเมียนมาร์ 51 คน ขณะนี้พนักงานทุกคนถึงแม้ว่าจะมีผลเป็นลบก็ยังต้องกักตัวอยู่ที่บ้านและทำการ Swab ใหม่อีกครั้ง

วันนี้ (22 พฤษภาคม 2564) เพจเฟซบุ๊คของโรงพยาบาลจะนะได้รายงานความคืบหน้าผลการตรวจเชิงรุกของพนักงานโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำในจังหวัดสงขลา โดยมีข้อความว่า โรงงานสยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ดจำกัด ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา พบการระบาดของโรคโควิด19 รายแรกในพนักงานคนไทย ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2564 ปัจจุบัน 21 พฤษภาคม 2564 พบผู้ติดเชื้อแล้ว 91 ราย  เป็นคนไทย 40 คน  คนเมียนมาร์ 51 คน

ผลตรวจเชิงรุก โรงงานอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด พบผู้ติดเชื้อโควิด 91 ราย

การตรวจคนงานคนไทย100% ได้มีการเก็บตกรอบใหญ่รอบสุดท้ายในวันที่ 17,18 พฤษภาคมที่ผ่านมา  มีการตรวจพนักงานคนไทยไปทั้งสิ้น 1,147 ราย  พบผู้ติดเชื้อโควิดทั้งสิ้น 24 ราย  คิดเป็นอัตราการติดเชื้ออยู่ที่ 2.1%  

ในขณะนี้ พนักงานที่ผลเป็นบวกได้รับการรักษาในโรงพยาบาลทุกคน  พนักงานที่ผลเป็นลบให้กักตัวที่บ้าน และวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคมนี้ จะมาทำ swab ใหม่อีกครั้ง (ตามเกณฑ์ให้มีการ swab วันที่ 1 และวันที่ 7) เพื่อคัดกรองโรคในบางคนที่อาจมีเชื้อในระยะฟักตัวที่การตรวจ swab รอบแรกยังตรวจไม่เจอ  เมื่อกักตัวครบ 14 วัน พนักงานคนไทยเหล่านี้ก็จะสามารถกลับมาทำงานได้  และสามารถใช้ชีวิตแบบ new normal ได้ เป็นการปิดจ็อบพนักงานคนไทยที่ยืดเยื้อมากว่าครึ่งเดือน

 

ปัจจุบัน ยังไม่พบการแพร่ระบาดของโรคในครอบครัวคนไทยทั้งในอำเภอจะนะและอำเภอเมืองสงขลา ในส่วนของพนักงานเมียนมาร์ ซึ่งได้กักตัวในแคมป์แล้ว และจะมีการแยกโรคภายในแคมป์ต่อไป ดังนั้นการระบาดออกมาสู่ชุมชนมีจะโอกาสเกิดน้อยมาก

จึงเรียนมาเพื่อทราบงานควบคุมโรค  โรงพยาบาลจะนะ22 พฤษภาคม 2564

ผลตรวจเชิงรุก โรงงานอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด พบผู้ติดเชื้อโควิด 91 ราย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Thainews

ผลตรวจเชิงรุก โรงงานอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด พบผู้ติดเชื้อโควิด 91 ราย