คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ประกาศยกเลิกเครื่องหมายรับรองฮาลาลของ"ผัดไทยประตูผี"

เพจเฟซบุ๊ก สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุ 

เพจเฟซบุ๊ก สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุ 

คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ประกาศยกเลิกเครื่องหมายรับรองฮาลาลของ"ผัดไทยประตูผี"

ฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย มีมติยกเลิกให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล ของ บริษัท ทิพย์สมัย (ผัดไทยประตูผี) จำกัด ทุกสาขา เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ. 2558 ในกรณีธุรกิจสาขาต้องขอรับรองฮาลาลทุกสาขา

คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ประกาศยกเลิกเครื่องหมายรับรองฮาลาลของ"ผัดไทยประตูผี"

#ยกเลิกเครื่องหมายฮาลาล

#ฮาลาลประเทศไทย

#ฮาลาล

คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ประกาศยกเลิกเครื่องหมายรับรองฮาลาลของ"ผัดไทยประตูผี"

คลิกเพื่อชมข้อความเต็ม 
คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ประกาศยกเลิกเครื่องหมายรับรองฮาลาลของ"ผัดไทยประตูผี"