เพชรบุรีสั่งล็อคดาวน์6ตำบลอ.เขาย้อย คลัสเตอร์โรงงานหนักโควิดพุ่ง 745 ราย

เพชรบุรี โควิดลามหนักสั่งล็อคดาวน์พื้นที่รอยต่อ 6 ตำบล ในอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ ต.ห้วยโรง, ต.หนองชุมพลเหนือ, ต.หนองชุมพล, ต.สระพัง, ต.บางเค็ม และ ต.เขาย้อย มีผล31 พ.ค.64 เป็นต้นไป เป็นเวลา 14 วัน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี สสจ.เพชรบุรี รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ จ.เพชรบุรี วันที่30พ.ค.64  หลังพบการแพร่ระบาดคลัสเตอร์โรงงาน ทำให้มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก และล่าสุดพบผู้ติดเชื้อจากโรงงานเพิ่มอีก 745 ราย เสียชีวิต 1 ราย และผู้ติดเชื้อทั่วไปอีก 9 ราย รวมวันนี้พบผู้ป่วย 754 ราย เสียชีวิตสะสม 7 ราย

เพชรบุรีสั่งล็อคดาวน์6ตำบลอ.เขาย้อย คลัสเตอร์โรงงานหนักโควิดพุ่ง 745 ราย

 

เพชรบุรีสั่งล็อคดาวน์6ตำบลอ.เขาย้อย คลัสเตอร์โรงงานหนักโควิดพุ่ง 745 ราย

โดย นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี มีการออกคำสั่ง ยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และห้ามเข้าไปหรือออกจากพื้นที่ในบางตำบลของอำเภอเขาย้อย

 ล็อคดาวน์พื้นที่รอบต่อ6ตำบอลในอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ห้ามประชาชนเข้าไปหรือออกจากพื้นที่ ตำบลห้วยโรง ตำบลหนองชุมพลเหนือ ตำบลหนองชุมพล ตำบลบางค็ม ตำบลสระพัง และตำบลเขาย้อย  เว้นแต่ ผู้ที่ได้รับการยกเว้น ผู้ที่มีเหตุจำเป็นหรือมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ 

เพชรบุรีสั่งล็อคดาวน์6ตำบลอ.เขาย้อย คลัสเตอร์โรงงานหนักโควิดพุ่ง 745 ราย

เพชรบุรีสั่งล็อคดาวน์6ตำบลอ.เขาย้อย คลัสเตอร์โรงงานหนักโควิดพุ่ง 745 ราย

ล็อคดาวน์พื้นที่รอบต่อ6ตำบลในอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เป็นเวลา14วัน ห้ามประชาชนเข้าไปหรือออกจากพื้นที่ ตำบลห้วยโรง ตำบลหนองชุมพลเหนือ ตำบลหนองชุมพล ตำบลบางค็ม ตำบลสระพัง และตำบลเขาย้อย  เว้นแต่ ผู้ที่ได้รับการยกเว้น ผู้ที่มีเหตุจำเป็นหรือมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ

เพชรบุรีสั่งล็อคดาวน์6ตำบลอ.เขาย้อย คลัสเตอร์โรงงานหนักโควิดพุ่ง 745 ราย

หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ อาจเป็นความผิดตามตามมาตรา 50 มาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมี่นบาท หรือมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจได้รับโทษตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เพชรบุรีสั่งล็อคดาวน์6ตำบลอ.เขาย้อย คลัสเตอร์โรงงานหนักโควิดพุ่ง 745 ราย

เพชรบุรีสั่งล็อคดาวน์6ตำบลอ.เขาย้อย คลัสเตอร์โรงงานหนักโควิดพุ่ง 745 ราย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ขอบคุณ
สสจ.เพชรบุรี

 

ขอบคุณข้อมูลจาก ThaiNews

เพชรบุรีสั่งล็อคดาวน์6ตำบลอ.เขาย้อย คลัสเตอร์โรงงานหนักโควิดพุ่ง 745 ราย