ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร ยันเวทีมิสแกรนด์ฯ ภาคเอกชนจัดกันเอง ถ้ารู้ก่อน ก็คงไม่ให้จัด!

ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร ยันเวทีมิสแกรนด์ฯ ภาคเอกชนจัดกันเอง ถ้ารู้ก่อน ก็คงไม่ให้จัด!

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าฯจังหวัดสมุทรสาคร ชี้แจงกรณีที่มีการแชร์ข่าวเกี่ยวกับการจัดประกวดมิสแกรนด์สมุทรสาคร ปรากฎว่าพบการติดเชื้อในกลุ่มผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก และบางคนเข้าใจว่า การจัดงานครั้งนี้เกิดขึ้นในจังหวัดสมุทรสาคร หรือจังหวัดสมุทรสาครเป็นผู้รับผิดชอบ 
ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร

โค้ดส่วนลดลาซาด้า
 

จนนำไปสู่การตั้งข้อสงสัยว่ามีการจัดงานลักษณะนี้ในจังหวัดสมุทรสาครได้อย่างไรเพราะยังมีการระบาดโควิด-19 ที่รุนแรงนั้น จากการตรวจสอบแล้วพบว่า งานดังกล่าวจัดขึ้นที่โรงละครมิริน เธียร์เตอร์ อาร์ซีเอ กรุงเทพมหานคร และเป็นการจัดโดยกองประกวดมิสแกรนด์เอง ซึ่งเป็นภาคเอกชน ไม่เกี่ยวข้องกับจังหวัดสมุทรสาครแต่อย่างใด
 เวทีมิสแกรนด์ฯ

สำหรับกองประกวดมิสแกรนด์สมุทรสาคร 2021 ได้ฝ่าฝืนประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหะสถาน หรือสถานที่พำนัก ฉบับลงวันที่ 25 เม.ย. 2564 ไม่ปฏิบัติตามแผนการจัดงานและมาตรการควบคุมโรคที่ยื่นต่อสำนักงานเขตพื้นที่ อันเป็นการฝ่าฝืนประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 33) ลงวันที่ 20 มิ.ย. 2564 จึงเข้าแจ้งความดำเนินคดี
 มิสแกรนด์ฯ

 มิสแกรนด์ฯ

 เวทีมิสแกรนด์ฯ

 ลาซาด้า 9 บาท