"นนท์พร้อม” ปรับสูตรการให้วัคซีนโควิด-19 สลับชนิด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อกลายพันธ์ุเดลต้า

"นนท์พร้อม” ปรับสูตรการให้วัคซีนโควิด-19 สลับชนิด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อกลายพันธ์ุเดลต้า

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ทางเพจ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี  ได้รายงานว่า 

"นนท์พร้อม” ปรับสูตรการให้วัคซีนโควิด-19 สลับชนิด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อกลายพันธ์ุเดลต้า

เข็ม 1 Sinovac + เข็ม 2 AstraZaneca

(ระยะห่าง 4 สัปดาห์)

โควิด-19

ลาซาด้าช้อปสุดคุ้ม

 

เริ่มตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

ตามมติที่ประชุม

คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564

คณะกรรมการด้านวิชาการ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 23/2564 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564

นนท์พร้อม

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 271 ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2564

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (ศบค.) เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564

สาธารณสุขนนทบุรี

ที่มา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี


โค้ดส่วนลดลาซาด้า