ไขข้อข้องใจ"นักกีฬาไทย"ที่ได้รับเงินอัดฉีด จากหน่วยงานต่างๆ ต้องเสียภาษีหรือไม่

iTAX Thailand ได้ออกมาไขข้อข้องใจว่า นักกีฬาไทยลงแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิก Olympic ที่ได้รับเงินอัดฉีด ต้องเสียภาษีหรือไม่ เอาไว้ดังนี้


iTAX Thailand ได้ออกมาไขข้อข้องใจว่า นักกีฬาไทยลงแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิก Olympic ที่ได้รับเงินอัดฉีด ต้องเสียภาษีหรือไม่ เอาไว้ดังนี้

น้องเทนนิส

- กรณีได้เงินอัดฉีดไม่เกิน 10 ล้านบาท

หากนักกีฬาได้รับเงินให้เปล่าจากบริษัทห้างร้าน โดยผู้ให้ไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทน แม้เงินที่ได้รับจะทำให้นักกีฬามีฐานที่ดีขึ้น แต่จำนวนเงินที่ได้รับนั้นไม่เกิน 10 ล้านบาท นักกีฬาจะได้รับการยกเว้น ไม่ต้องนำเงินอัดฉีดส่วนนี้มาเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (มาตรา 42 (28) ประมวลรัษฎากร)

โค้ดส่วนลดลาซาด้า
 

- กรณีได้เงินอัดฉีดเกิน 10 ล้านบาท

โดยปกติแล้วสำหรับบุคคลทั่วไป หากได้รับเงินเกิน 10 ล้านบาทจากบริษัทห้างร้าน ปกติผู้รับจะต้องเสียภาษีการรับให้ในอัตรา 5% ของส่วนที่เกินจากเงิน 10 ล้านบาท

แต่ถ้าผู้รับเป็นนักกีฬา รวมถึงสต๊าฟโค้ช และเงินที่ได้รับเป็นเงินอัดฉีดจะได้รับการยกเว้นภาษีให้เป็นกรณีพิเศษ กล่าวคือ หากนักกีฬาได้รับเงินอัดฉีดเป็นรางวัลเป็นเนื่องจากเข้าร่วมการแข่งขันรายการมหกรรมกีฬาและรายการแข่งขันกีฬาสมัครเล่นระดับนานาชาติ (เช่น Olympic Tokyo 2020) นักกีฬาและทีมผู้ฝึกสอนจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำเงินอัดฉีดส่วนที่เกิน 10 ล้านบาท มาเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วย (ข้อ 2(93) กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509)) ซึ่งวัตถุประสงค์ของนโยบายยกเว้นภาษีนี้คือ เพื่อเป็นการสนับสนุนนักกีฬาและผู้ฝึกสอนกีฬาที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาตินั่นเอง
 

น้องเทนนิส

- สรุป 

นักกีฬาที่ได้รับเงินอัดฉีดจากบริษัทห้างร้านเพื่อเป็นรางวัลเนื่องจากเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาสากล เช่น โอลิมปิก จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเลย
 

น้องเทนนิส

โค้ดส่วนลดลาซาด้า