เด็กไทยยังน่าห่วง ติดโควิดทะลุ 1.4 แสน ดันยอดกำพร้าพุ่ง

สถานการณ์โควิด-19 ในเด็กไทยยังน่าห่วง ติดเชื้อมากกว่า 1.4 แสนคน ติดเฉลี่ยขึ้นลง 200 คน/วัน พบกำพร้าเพิ่มหลังผู้ปกครองเสียชีวิตจากโควิด 

นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เผยสถานการณ์โควิด-19 ยังคงส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง กลุ่มเด็กยังคงจำเป็นต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง จากข้อมูลศูนย์โควิด พบเด็กติดเชื้อสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 4 ก.ย.2564 จำนวน 142,870 คน แบ่งเป็น กทม. 31,111 คน และภูมิภาค 111,759 คน พบยังคงติดเชื้อรายวันมากกว่า 2,000 คน ที่สำคัญผู้เสียชีวิตเฉลี่ยรายวันยังคงขึ้นลงมากกว่า 200 คนต่อวัน หากผู้เสียชีวิตเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองของเด็กจะส่งผลให้มีเด็กกำพร้าเพิ่มมากขึ้น 

โค้ดส่วนลดลาซาด้า

ทั้งนี้ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมกับศูนย์ช่วยเหลือเด็กโควิด ได้ช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 1 ม.ค.- 4 ก.ย. 2564 จำนวน 9,565 คน

เด็กไทยยังน่าห่วง ติดโควิดทะลุ 1.4 แสน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) สำรวจกลุ่มเด็กกำพร้า ตั้งแต่ 27 ก.ค. - 4 ก.ย.2564 พบเด็กกำพร้าจำนวน 369 คน ภาคใต้พบเด็กกำพร้ามากที่สุด 131 ราย ร้อยละ 71.54 อยู่ในช่วงอายุ 6 - 18 ปี และร้อยละ 33.06 เป็นเด็กที่เรียนชั้นประถมศึกษา ปัจจุบันเด็กกำพร้า 369 คน ได้รับการดูแลในรูปแบบครอบครัว 367 คน และอยู่ในบ้านพักเด็กและครอบครัว/สถานสงเคราะห์เพื่อจัดหาครอบครัวทดแทน 2 คน

เด็กไทยยังน่าห่วง ติดโควิดทะลุ 1.4 แสน

ลาซาด้าแจกคูปองส่วนลด