ขั้นตอน และวิธีใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK)

ขั้นตอน และวิธีใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK)

หลังจากที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จะเริ่มแจกชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit (ATK) จำนวนคนละ 2 ชิ้น ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงตรวจโควิด-19 ผ่านแอปพลิเคชั่น "เป๋าตัง"

โปรโมชั่นพิเศษลาซาด้า

เกี่ยวกับเรื่องนี้ ทนพ.ภาคภูมิ เดชหัสดิน หรือ "หมอแม็กซ์" นักเทคนิคการแพทย์ ปัจจุบันรับหน้าที่เป็นหัวหน้างานตรวจโรคติดเชื้อทางโลหิตโซวิธีอณูชีววิทยาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เคยให้ข้อมูลเกี่ยวกับ วิธีตรวจโควิดด้วย Antigen Test Kit (ATK) ผ่านเพจเฟซบุ๊ก หมอแล็บแพนด้า โดยขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นตอน และวิธีใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK)

1. ล้างมือตัวเองให้สะอาด

2. ฉีดสเปรย์แอลกอลฮอล์หรือทำความสะอาดโต๊ะที่จะใช้

3. ตรวจสอบวันหมดอายุของ Antigen Test Kit (ATK)

4. แกะซองนำอุปกรณ์ออกมา การแกะซองไม้สวอบให้แกะตรงด้าม เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณสำลี หากบางยี่ห้อมีปลอกบริเวณไม้สวอปให้ดึงออกมา

5. จับไม้สวอบโดยไม่ให้นิ้วมือเลยขีด

6. ก่อนใช้ไม้สวอบแยงเข้าไปในจมูก ให้ตรวจสอบตามคู่มือก่อนว่าต้องแยงเข้าไปลึกเท่าใด เนื่องจากแต่ละยี่ห้อกำหนดความลึกในการแยงไม่เท่ากัน เช่น 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว

7. ใช้ไม้สวอบส่วนที่เป็นสำลี แยงเข้าไปในจมูกตามความลึกที่กำหนด จากนั้นหมุนในรูจมูกข้างละไม่ต่ำกว่า 4 ครั้ง หรือนาน 15 วินาที

8. เมื่อหมุนไม้สวอบในรูจมูกครบทั้ง 2 ข้างแล้ว ให้นำส่วนที่เป็นสำลีใส่ลงในภาชนะทรงกรวย พร้อมกับบีบกรวยเพื่อให้น้ำเข้าทั่วถึงบริเวณสำลี โดยหมุนไม้สวอบให้มากกว่า 10 ครั้ง

9. นำไม้สวอบออก พร้อมกับปิดฝาหยดบนภาชนะทรงกรวย

10. คว่ำภาชนะทรงกรวยเป็นมุม 90 องศา หยดน้ำลงบนหลุมของอุปกรณ์ตรวจวัด บางยี่ห้อให้หยดประมาณ 4 หยด แต่ละยี่ห้ออาจให้หยดในปริมาณแตกต่างกันไป

11. จับเวลาประมาณ 15-30 นาที แล้วแต่ยี่ห้อ (ห้ามเกินเด็ดขาด)

12. ระหว่างนี้ของเหลวจะไหลไปตามช่อง ซึ่งต้องไหลผ่านไปถึงช่องที่มีอักษรตัว C หากไปไม่ถึง จะถือว่าใช้ไม่ได้

13. เมื่อครบเวลาแล้ว หากปรากฏขีดขึ้นมา 1 ขีด ถือว่าไม่พบเชื้อโควิด แต่หากขึ้นมา 2 ขีด แปลว่าพบเชื้อ

14. หลังทราบผลแล้ว อุปกรณ์ดังกล่าวจะถือเป็นขยะติดเชื้อทันที ต้องรับผิดชอบด้วยการนำทิ้งในถุงแดง ปิดให้มิดชิด เขียนว่าขยะติดเชื้อก่อนนำไปทิ้ง

ขั้นตอน และวิธีใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK)

ทั้งนี้ ควรศึกษาคู่มือของ Antigen Test Kit (ATK) ของแต่ละยี่ห้ออย่างละเอียด ก่อนนำไปใช้

โปรโมชั่นพิเศษลาซาด้า