ครม. มีมติลดภาระ ให้กองทุนประกันสังคม ลดเงินสมทบ งวดเดือน ก.ย. ถึง พ.ย. 2564

ครม. มีมติ ให้กองทุนประกันสังคม ลดเงินสมทบงวดเดือน ก.ย. ถึง พ.ย. 2564 ช่วยลดภาระรายจ่ายแก่นายจ้างกว่า 4.8 แสนราย ผู้ประกันตนมาตรา 33 และผู้ประกันตนมาตรา 39 อีกกว่า 13 ล้านคน

จากกรณี คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 21 ก.ย. ที่ผ่านมา เห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอให้ลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นเวลา 3 เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของนายจ้างและผู้ประกันตนจากสถานการณ์การระบาดโควิด-19

ครม. มีมติลดภาระ ให้กองทุนประกันสังคม ลดเงินสมทบ งวดเดือน ก.ย. ถึง พ.ย. 2564

ตั้งแต่เดือน ก.ย. ถึง พ.ย. 2564 ให้จัดเก็บเงินสมทบฝ่ายนายจ้างในอัตราจากเดิมร้อยละ 5 ลดลงเหลือร้อยละ 2.5

ผู้ประกันตนมาตรา 33 ลดเงินสมทบเหลือร้อยละ 2.5 และผู้ประกันตนมาตรา 39 ลดลงเหลือจ่ายสมทบ 235 บาทต่อเดือน

สำหรับความคืบหน้ากรณีดังกล่าวนั้น นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า “การลดเงินสมทบครั้งนี้ นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักประกันสังคม ได้รายงานให้ทราบว่า จะช่วยลดภาระรายจ่ายแก่นายจ้างกว่า 4.8 แสนราย ผู้ประกันตนมาตรา 33 และผู้ประกันตนมาตรา 39 อีกกว่า 13 ล้านคน"

โปรโมชั่นพิเศษลาซาด้า

ครม. มีมติลดภาระ ให้กองทุนประกันสังคม ลดเงินสมทบ งวดเดือน ก.ย. ถึง พ.ย. 2564

ทั้งนี้ได้มอบหมายให้เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเร่งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ขอให้นายจ้าง และผู้ประกันตน มั่นใจการทำงานของกระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม ภายใต้นโยบายรัฐบาล ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของผู้ประกันตนให้ตรงจุดและทันท่วงที เนื่องจากปัญหาเรื่องความเป็นอยู่ปากท้องของพี่น้องผู้ใช้แรงงาน มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม

โปรโมชั่นพิเศษลาซาด้า

logo-pwa

เพิ่ม Tnews

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด