"หมอธีระ"เปิดกราฟความจริงชัดๆ คนติดเชื้อจำนวนที่รวม ATK บานห่างออกจากกันชัดเจน ส่งผลกระทบแน่นอน

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผย กราฟจำนวนติดเชื้อใหม่ที่รายงาน กับกราฟจำนวนที่รวม ATK บานห่างออกจากกันชัดเจน

หมอธีระ รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกมาโพสต์ข้อความสถานการณ์โควิด-19  ระบุว่า 

29 กันยายน 2564

กราฟจำนวนติดเชื้อใหม่ที่รายงาน กับกราฟจำนวนที่รวม ATK บานห่างออกจากกันชัดเจน

ตรวจ ATK

ช่องว่างที่ห่างกันนั้นย่อมสะท้อนถึงจำนวนคนที่มีโอกาสที่จะไม่ได้รวมเข้ามาในระบบรายงานสถานการณ์ หากคนเหล่านั้นตรวจ ATK เป็นบวก แต่ไม่ได้รับการตรวจ RT-PCR อย่างครบถ้วน

และแน่นอนว่า ปรากฏการณ์ดังกล่าวย่อมต้องมีผลกระทบตามมาอย่างแน่นอน จะช้าหรือเร็ว คงต้องคอยติดตามดูกันต่อไป

แจกโค้ดคูปองส่วนลดและโค้ดส่งฟรีลาซาด้า

ไตรมาสสุดท้ายของปี ประชาชนอย่างพวกเราทุกคนควรตั้งอยู่บนความไม่ประมาท ป้องกันตัวเองอย่างเคร่งครัด วางแผนเรื่องการเงินการใช้จ่ายและการลงทุนให้ดี

ด้วยรักและห่วงใย

ตรวจ ATK

แจกโค้ดคูปองส่วนลดและโค้ดส่งฟรีลาซาด้า