"กรมทางหลวง"รายงานสถานการณ์"อุทกภัย"บนทางหลวง เส้นทางผ่านไม่ได้ 41 แห่ง

รายงานสถานการณ์"อุทกภัย"บนทางหลวง วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. โดย "กรมทางหลวง"

"กรมทางหลวง" รายงานสถานการณ์"อุทกภัย"บนทางหลวง

วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. ดังนี้

น้ำท่วม/ดินสไลด์ 18 จังหวัด

รวม 106 แห่ง

การจราจรผ่านได้ 65 แห่ง

ผ่านไม่ได้ 41 แห่ง

กรมทางหลวง

1.จ.ชัยภูมิ (4 แห่ง)

- การจราจรผ่านได้ - แห่ง

- การจราจรผ่านไม่ได้ 4 แห่ง

2.จ.ขอนแก่น ( 9 แห่ง)

- การจราจรผ่านได้ 8 แห่ง

- การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง

3.จ.นครราชสีมา ( 12 แห่ง)

- การจราจรผ่านได้ 11 แห่ง

- การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง

4.จ.นนทบุรี ( 2 แห่ง)

- การจราจรผ่านได้ - แห่ง

- การจราจรผ่านไม่ได้ 2 แห่ง

5.จ.พิษณุโลก ( 1 แห่ง)

- การจราจรผ่านได้ 1 แห่ง

- การจราจรผ่านไม่ได้ - แห่ง

6.จ.สระบุรี( 2 แห่ง)

- การจราจรผ่านได้ 1 แห่ง

- การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง

7.จ.อ่างทอง ( 12 แห่ง)

- การจราจรผ่านได้ 8 แห่ง

- การจราจรผ่านไม่ได้ 4 แห่ง

8.จ.สิงห์บุรี ( 1 แห่ง)

- การจราจรผ่านได้ 1 แห่ง

- การจราจรผ่านไม่ได้ - แห่ง

9.จ.สุโขทัย ( 10 แห่ง)

- การจราจรผ่านได้ 5 แห่ง

- การจราจรผ่านไม่ได้ 5 แห่ง

10.จ.ลพบุรี( 15 แห่ง)

- การจราจรผ่านได้ 10 แห่ง

- การจราจรผ่านไม่ได้ 5 แห่ง

11.จ.กำแพงเพชร ( 8 แห่ง)

- การจราจรผ่านได้ 1 แห่ง

- การจราจรผ่านไม่ได้ 7 แห่ง

กรมทางหลวง

แจกส่วนลดลาซาด้า

12.จ.พระนครศรีอยุธยา ( 7 แห่ง)

- การจราจรผ่านได้ 3 แห่ง

- การจราจรผ่านไม่ได้ 4 แห่ง

13.จ.เพชรบูรณ์ ( 1 แห่ง)

- การจราจรผ่านได้ 1 แห่ง

- การจราจรผ่านไม่ได้ - แห่ง

14.จ.สุพรรณบุรี ( 2 แห่ง)

- การจราจรผ่านได้ - แห่ง

- การจราจรผ่านไม่ได้ 2 แห่ง

15.จ.นครสวรรค์ ( 11 แห่ง)

- การจราจรผ่านได้ 9 แห่ง

- การจราจรผ่านไม่ได้ 2 แห่ง

16.จ.อุทัยธานี ( 7 แห่ง)

- การจราจรผ่านได้ 5 แห่ง

- การจราจรผ่านไม่ได้ 2 แห่ง

17.จ.สระแก้ว ( 1 แห่ง)

- การจราจรผ่านได้ 1 แห่ง

- การจราจรผ่านไม่ได้ – แห่ง

18.จ.ตาก ( 1 แห่ง)

- การจราจรผ่านได้ - แห่ง

- การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง

ข้อมูลจาก ศูนย์บริหารงานอุบัติภัย สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง

กรมทางหลวง

อ่านข้อมูลเต็มๆได้ที่

แจกส่วนลดลาซาด้า