ปภ.นนทบุรีเตือนด่วน ปชช.ริมฝั่งแม่น้ำเตรียมรับมือน้ำหลาก 1-5 ต.ค.

ปภ.นนทบุรีเตือนด่วน ปชช.ริมฝั่งแม่น้ำเตรียมรับมือน้ำหลาก 1-5 ต.ค. ให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์

ปภ.นนทบุรี กองอำนวย​การ​ป้อง​กันและ​บรรเทา​สาธารณภัย​จังหวัด​นนทบุรี ประกาศแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยา ให้เตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำหลากท่วมขัง รวมไปถึงแผนกงานเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันที โดยประกาศดังกล่าวระบุว่า ด้วยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ได้มีโทรสาร ด่วนที่สุด ที่ มท (กปภก) 610/ว18 ลงวันที่ 29 กันยายน 2564 แจ้งว่า

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ได้รับการประสานจากกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ว่าได้ประเมินปริมาณฝนตกที่ตกหนักสะสมในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบนและลุ่มน้ำป่าสัก โดยคาคว่ำจะมีปริมาณน้ำไหลผ่าน สถานีวัดน้ำจังหวัดนครสวรรค์ (C.2) ในอัตราประมาณ 2,750-2,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ปริมาณน้ำจากแม่น้ำสะแกกรังไหลผ่านสถานีวัดน้ำจังหวัดอุทัยธานี (C1.19) ในอัศรา 450 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 

 

 

แม่น้ำเจ้าพระยา

 

ประเมินปริมาณน้ำไหลเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 3,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที่ ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงเหนือเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้ตัตยอดน้ำเข้าระบบคลองชลประทานทั้งสองฝั่ง ซึ่งจะทำให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และจำเป็นต้องระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ในอัตรา 900 - 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที่ ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านอำเภอบางไทร จังหวัด พระนครศรีอยุธยา (C29A) ในอัตรา 3,000 - 3,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อย และท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เพิ่มสูงขึ้นประมาณ 1.20- 2.40 เมตร และท้ายเขื่อนพระรามหกเพิ่มสูงขึ้น ประมาณ 2.30-2.80 เมตร ระหว่างวันที่ 1 - 5 ตุลาคม 2564

 

แจกโค้ดคูปองส่วนลดและโค้ดส่งฟรีลาซาด้า

เพื่อให้การรับมือผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี(ปภ.นนทบุรี) จึงให้ถือปฏิบัติตามแนวทาง ตังนี้

1.ให้ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศ และประเมินสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด แจ้งเตือนประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ริมน้ำและพื้นที่น้ำท่วมขังซ้ำซาก ให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ พร้อมทั้งเตรียมทรัพยากร เครื่องจักรกลสาธารณภัย และแผนเผชิญเหตุ รวมถึงกำลังเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมบรรเทาภัย บฏิบัติงานอำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบภัย ตลอด 24 ชั่วโมง

2. ประกาศประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน บริษัท ห้างร้าน ที่ประกอบกิจการริมแม่น้ำเจ้าพระยา อาทิ งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหาร รวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ขอให้ฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใภลัชิต

3. รายงานสถานการณ์การให้ความช่วยเหลือในเบื้องตันให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี ทราบทันทีเมื่อเกิดเหตุ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-591-2471 โทรสาร 02-591-2474 เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชาทราบต่อไป

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี จึงขอให้ถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อสั่งการตังกล่าวโดยเคร่งครัด

 

ปภ.นนทบุรีเตือนด่วน

 

 

 

แจกโค้ดคูปองส่วนลดและโค้ดส่งฟรีลาซาด้า

logo-pwa

เพิ่ม Tnews

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด