svasdssvasds
สรุปมาให้เเล้ว วิธีลงทะเบียนค่าไฟ "กฟภ.-กฟน." รับเงินคืน315บาท

เปิดขั้นตอน ลงทะเบียนค่าไฟฟ้า ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของ กฟภ.-กฟน. รับเงินคืน 315 บาท

  จากมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ขยายมาตรการช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เห็นชอบตามขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระ ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าและน้ำประปาให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน รวม 13.53 ล้านคน ตามข้อเสนอของกระทรวงการคลัง

แจกโค้ดคูปองส่วนลดและโค้ดส่งฟรีลาซาด้า


โดยมีระยะเวลาดำเนินการเป็นเวลา1 ปีเต็ม ไปจนถึงปีหน้า เดือนกันยายน 2565ปี  ขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำ-ค่าไฟ ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2564 –ก.ย. 2565 (นาน 12 เดือน) 

สรุปมาให้เเล้ว วิธีลงทะเบียนค่าไฟ "กฟภ.-กฟน." รับเงินคืน315บาท

-กรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย/เดือน ติดต่อกัน 3 เดือน ให้สิทธิค่าไฟฟ้าฟรี ตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน กรณี ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย/เดือน ให้ใช้สิทธิตามมาตรการนี้ในวงเงิน 315 บาท/ครัวเรือน/เดือน กรณีใช้เกินวงเงินที่กำหนด ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด ครอบคลุม 1.9 ล้านครัวเรือน โดยประมาณ

- สนับสนุนค่าน้ำประปา วงเงิน 100 บาท /ครัวเรือน /เดือน ในกรณีใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท ยังคงได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท โดยส่วนเกินต้องชำระด้วยตนเอง และกรณีการใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท ผู้มีบัตรฯ รับภาระในการชำระค่าน้ำประปาเองทั้งหมด ครอบคลุมประมาณ 186,625 ครัวเรือน

สรุปมาให้เเล้ว วิธีลงทะเบียนค่าไฟ "กฟภ.-กฟน." รับเงินคืน315บาท

  สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในต่างจังหวัดสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในกทม. สามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ของ การไฟฟ้านครหลวง 

    จากนั้นให้ดำเนินการตามขั้นตอนลงทะเบียนต่าง ๆ  อาทิ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ป้อนเลขผู้ใช้ไฟฟ้า และรหัสเครื่องวัดไฟฟ้า กดบันทึกข้อมูลการลงทะเบียน พร้อมรอรับเงินคืนในเดือนถัดไปทุกๆ วันที่ 18 ของเดือน 

สรุปมาให้เเล้ว วิธีลงทะเบียนค่าไฟ "กฟภ.-กฟน." รับเงินคืน315บาท


วิธีลงทะเบียนค่าไฟฟ้าของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 

1.กรอกข้อมูลส่วนตัว

เลขประจำตัวประชาชน
เลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า
รหัสเครื่องวัดไฟฟ้า
เลือกบิลประจำเดือน
จำนวนเงินค่าไฟฟ้าในรอบบิลที่เลือกจากข้อที่ 6

ขั้นตอน ลงทะเบียนค่าไฟฟ้า ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2.เมื่อกรอกข้อมูลการขอรับเงินคืนค่าไฟจากเว็บไซต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วให้กดปุ่มเพื่อยืนยัน

ปุ่มล้างข้อมูล คือ กรณีท่านประสงค์จะป้อนข้อมูลใหม่ทั้งหมด
ปุ่มย้อนกลับ คือ กรณีที่ท่านต้องการกลับไปอ่านเงื่อนไขใหม่
ปุ่มยืนยันข้อมูล คือ ท่านประสงค์ขอรับเงินคืนค่าไฟจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ขั้นตอนลงทะเบียนค่าไฟฟ้า ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 315บาท


วิธีลงทะเบียนค่าไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 

1.กรอกข้อมูลเพื่อรับเงินคืนให้ครบถ้วน 

รหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (เลขมิเตอร์ไฟฟ้า) ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ
บัญชีแสดงสัญญา
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่
หมายเลขบัตรประชาชน ตามที่ระบุในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เบอร์โทรศัพท์
อี-เมล (ถ้ามี) 
เมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วให้กดที่ปุ่ม"ลงทะเบียน" 

วิธีลงทะเบียนค่าไฟฟ้า ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ขอบคุณ
Thansettakij

อ่านข่าวต้นฉบับ

แจกโค้ดคูปองส่วนลดและโค้ดส่งฟรีลาซาด้า

logo-pwa

เพิ่ม Tnews

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด