เปิดทรัพย์สิน จตุพร บุรุษพัฒน์ อู้ฟู่ไม่เป็นรองใคร หลังนั่งบอร์ด 8 แห่ง

เปิดทรัพย์สิน จตุพร บุรุษพัฒน์ อู้ฟู่ไม่เป็นรองใคร หลังนั่งบอร์ด 8 แห่ง

วันที่ 8 ต.ค. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง ในรายของนายจตุพร บุรุษพัฒน์ กรณียื่นทุก 3 ปี ตลอดเวลาที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 64 หลังจากก่อนหน้านี้เคยยื่นบัญชีฯ ขณะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 61
 

เปิดทรัพย์สิน จตุพร บุรุษพัฒน์

 

โค้ดส่วนลดลาซาด้า

ทั้งนี้ ปัจจุบัน นายจตุพร แจ้งว่าดำรงตำแหน่งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน ดังนี้
1.ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.ประธานคณะกรรมการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
3.คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
4.คณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
5.คณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
6.คณะกรรมการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
7.คณะกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

8.กรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้นายจตุพร แจ้งว่า ตนเอง และนางจันทิรา บุรุษพัฒน์ คู่สมรส มีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 101,445,704.42 บาท โดยเป็นทรัพย์สินของนายจตุพร 58,801,631 บาท เป็นทรัพย์สินของนางจันทิรา 42,644,073.42 บาท และมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 591,960 บาท

 

เปิดทรัพย์สิน จตุพร บุรุษพัฒน์

สำหรับทรัพย์สินของนายจตุพรและนางจันทิรา ประกอบด้วย เงินสด 500,000 บาท เงินฝาก 25,088,597 บาท เงินลงทุน 8,718,900 บาท ที่ดิน 11,305,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 25,100,000 บาท ยานพาหนะ 6,807,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 3,361,205 บาททรัพย์สินอื่น 20,565,000 บาท

ในส่วนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างที่นายจตุพรแจ้งไว้ มีจำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย บ้านที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา บ้านที่แขวงจันทรเกษมเขตจตุจักร กทม. บ้านที่แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. ห้องชุดที่แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. และห้องชุดที่อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ขณะที่รายการทรัพย์สินอื่นที่น่าสนใจประกอบด้วย รถยนต์ จำนวน 4 คัน พระพุทธรูปเชียงแสน รุ่นสิงห์ 1 หน้าตัก 20 นิ้ว พระรอด พระขุนแผนพระพุทธรูปบูชา พระเครื่องทองคำ และเหรียญทองคำต่างๆ ทองรูปพรรณ แหวน แหวนเพชร รวม 15 วง ต่างหูเพชร ปืน 3 กระบอก ได้แก่ ออโตเมติกขนาด 9 มม., รีวอลเวอร์ .38, ลูกกรด ขนาด .22 แหวนบุษราคัมล้อมเพชร เครื่องประดับอื่นๆ

ทั้งนี้ มีพระเครื่องทองคำ พระเครื่อง เหรียญทองคำและเหรียญต่างๆ รวม 413 องค์ ปากกา 13 ด้าม นาฬิกายี่ห้อหรูทั้งของสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีรวม 37 เรือน กระเป๋ายี่ห้อหรู 10 ใบ นอกจากนี้ ยังมีรายการนาฬิกาและเครื่องประดับอื่นๆ ของคู่สมรสอีกที่ไม่ได้แสดงจำนวนแต่ระบุมูลค่า 300,000 บาท

 

เปิดทรัพย์สิน จตุพร บุรุษพัฒน์ขอบคุณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โค้ดส่วนลดลาซาด้า