ขอแสดงความเสียใจ ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล เสียชีวิตแล้ว

ขอแสดงความเสียใจ ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล เสียชีวิตแล้ว

วันนี้ (18 ต.ค.2564) เฟซบุ๊ก จุลเจิม ยุคล ได้โพสต์ข่าวเศร้าระบุว่า 18 ตุลาคม 2564 มาพร้อมกับข่าวร้ายกับการจากไปของพี่ชายที่ รักและเคารพนับถือ "ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล เสียชีวิต" ผู้ซึ่งชีวิตมีแต่งาน ไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง มูลนิธิปิดทองหลังพระ ฯลฯ และก่อนหน้านั้นคือ คุณชาย ดิสนัดดา เป็นราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รู้สึกเศร้าจนไม่อยากเขียนอะไร
ม.จ. จุลเจิม ยุคล

ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล เสียชีวิตแล้ว

โปรโมชั่นพิเศษลาซาด้า

สำหรับ ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล จบการศึกษาปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ จาก Indiana University (Bloomington) ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับพระราชทานปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ) จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ประจำปี 2558-2559

ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล เสียชีวิตแล้ว

โดย ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ , ประธานกรรมการ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ , ประธานมูลนิธิรากแก้ว , รองประธานกรรมการ มูลนิธิมั่นพัฒนา และ กรรมการบริหารธนาคารไทยพาณิชย์

ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล เสียชีวิตแล้ว

โปรโมชั่นพิเศษลาซาด้า