บ่ายนี้รู้เรื่อง “บิ๊กตู่”นั่งหัวโต๊ะ ถก ศบค.ชุดใหญ่  ปมเปิดประเทศ

บ่ายนี้รู้เรื่อง “บิ๊กตู่”นั่งหัวโต๊ะ ถก ศบค.ชุดใหญ่ ปมเปิดประเทศ

วันศุกร์ที่​ 29 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาลจะมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)(ศบค.ชุดใหญ่ )ในเวลา 09.30 น. ที่ตึกสันติไมตรี​ ทำเนียบรัฐบาล​ โดยพลเอกประยุทธ์​ จันทร์​โอชา​ นายกรัฐมนตรี​และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผอ.ศบค.​ ซึ่งที่ประชุมจะได้รับรองรายงานการประชุม​ศบค.ชุดใหญ่​ ครั้งที่​ 16/2564 เมื่อวันที่​ 14 ตุลาคม ที่ผ่านมา

สำหรับเรื่องที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่จะพิจารณานั้น ทางศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์​และสาธารณสุข​ กรณีโรคติดเชื้อโควิด-19​ และทางสาธารณสุข​ หรือ สธ. เตรียมเสนอ​แผนการให้บริการวัคซีนโควิด-19 ​,​ การปรับระดับพื้นที่สถานการณ์​ย่อย ในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร​ และการปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 แบบบูรณาการ ​, ความก้าวหน้าแผนรองรับการ"เปิดประเทศ" และการระบาดโควิด-19​ ของปี​2564

 

บ่ายนี้รู้เรื่อง “บิ๊กตู่”นั่งหัวโต๊ะ ถก ศบค.ชุดใหญ่  ปมเปิดประเทศ

 

บ่ายนี้รู้เรื่อง “บิ๊กตู่”นั่งหัวโต๊ะ ถก ศบค.ชุดใหญ่  ปมเปิดประเทศ

นอกจากนั้นจะมีการรับรองประกาศออกข้อกำหนดตามความในมาตรา​ 9​แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ​ในสถานการณ์​ฉุกเฉิน​ พ.ศ.​2548 ฉบับที่ ​35และ ฉบับที่ 36  และยังมีคำสั่งศบค.​เรื่อง​พื้นที่สถานการณ์​ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด​ พื้นที่ควบคุม​สูงสุด และพื้นที่ควบคุม ตามข้อกำหนด ฉบับที่ 15 ​, พื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ที่ออกตามข้อกำหนด​ฉบับที่ 18 , แนวทางปฎิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ฉบับที่ 16 และ ฉบับที่ 17 

 

บ่ายนี้รู้เรื่อง “บิ๊กตู่”นั่งหัวโต๊ะ ถก ศบค.ชุดใหญ่  ปมเปิดประเทศ
 

นอกจากนี้จะมีการรับรองประกาศและคำสั่งที่เกี่ยวข้องของนายกฯ ได้แก่ คำสั่งนายกรัฐมนตรีฉบับที่ 20/2564 เรื่องเพิ่มเติมองค์ประกอบของศูนย์ปฏิบัติการ​ศูนย์​บริหารสถานการณ์​โควิด-19​ หรือ ศปก.ศบค., คำสั่งนายกรัฐมนตรีฉบับที่ 21 / 2564 เรื่องจัดตั้งศูนย์บูรณาการ​แก้ไขสถานการณ์​โควิด-19ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ศูนย์ปฏิบัติการด้านการแก้ไขสถานการณ์​ฉุกเฉิน​ ด้านความมั่นคง​ (ศปม.) ได้เตรียมเสนอการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

อย่างไรก็ตาม ในที่ประชุมจะมีการรายงานสถานการณ์​และคาดการณ์แนวโน้มการแพร่ระบาดและผู้ติดเชื้อ​โควิด-19 จากศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์​และสาธารณสุข​ กรณีโรคติดเชื้อโควิด-19​ ของกระทรวงสาธารณสุข(สธ.​) ขณะที่ศูนย์บูรณาการ​แก้ไขสถานการณ์​โควิด-19ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และศบค.ส่วนหน้าจะรายงานการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19​ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

บ่ายนี้รู้เรื่อง “บิ๊กตู่”นั่งหัวโต๊ะ ถก ศบค.ชุดใหญ่  ปมเปิดประเทศ