เตือน 7 สถานที่เสี่ยง ใครไปรีบสังเกตอาการตัวเองด่วน

จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งผู้มีประวัติเคยไปใช้บริการ หรือสัมผัสกับพนักงานใน 7 สถานที่ดังต่อไปนี้ ให้สังเกตอาการด่วน หากผิดปกติให้รีบไปตรวจโควิดทันที

เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 64 จังหวัดเชียงใหม่ ออกประกาศผ่านเพจ ประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีประวัติเคยไปใช้บริการหรือสัมผัสกับพนักงานในสถานที่ดังต่อไปนี้ ระหว่างวันที่ 22-29 ตุลาคม 2564

 

เตือน 7 สถานที่เสี่ยง ใครไปรีบสังเกตอาการตัวเองด่วน

 

เตือน 7 สถานที่เสี่ยง ใครไปรีบสังเกตอาการตัวเองด่วน

เตือน 7 สถานที่เสี่ยง ใครไปรีบสังเกตอาการตัวเองด่วน


1. โรงงานปลาทูเจ้เหมย หมู่ 10 ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่

2. ตลาดสามแยก อำเภอสันทราย

3. ตลาดสันป่าข่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่

4. ตลาดประตูก้อม (กาดก้อม) ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่

5. พัฒนสุขคลินิกกายภาพบำบัด ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่

6. ตลาดเอื้องคำ ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่

7. บ้านเตื่อมฝัน ศูนย์ฟื้นฟูศักยภาพคนไร้บ้าน ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่

ทั้งนี้ ผู้ใดมีประวัติเคยไปใช้บริการ หรือสัมผัสกับพนักงานในสถานที่ดังกล่าว ให้สังเกตอาการตนเอง 14 วัน หากพบอาการผิดปกติให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่ง หรือที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ 

 

เตือน 7 สถานที่เสี่ยง ใครไปรีบสังเกตอาการตัวเองด่วน

 

เตือน 7 สถานที่เสี่ยง ใครไปรีบสังเกตอาการตัวเองด่วน