เปิดค่าชดเชย 3 ระดับ หากแพ้ วัคซีนโมเดอร์นา โรงพยาบาลต้องจ่ายเท่าไหร่

เปิดค่าชดเชย ฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา" แล้วเกิดอาการข้างเคียงได้รับเงินค่าชดเชยเท่าไหร่ โดยจ่าย 3 ขั้น มากน้อยตามลำดับ

จากกรณีที่ได้มีการส่งมอบ "วัคซีนโมเดอร์นา" ล็อตแรกจำนวน 5.6 แสนโดส แล้วเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งขณะนี้ได้มีการเคลื่อนย้ายวัคซีนโมเดอร์นาไปที่คลังของบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา ประเทศไทย เพื่อรอการตรวจสอบคุณภาพโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ก่อนกระจายวัคซีนไปยังโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งจองเอาไว้ 

เปิดค่าชดเชย 3 ระดับ หากแพ้ วัคซีนโมเดอร์นา โรงพยาบาลต้องจ่ายเท่าไหร่

 

สำหรับแนวทางการจัดสรรวัคซีนในล็อตแรกนั้น จะพิจารณาจากจำนวนการสั่งซื้อหมดโดยจะมีการจัดสรรให้ในอัตรา 10 % ของจำนวนการสั่งซื้อ ซึ่งจะมีการกระจายวัคซีนโมเดอร์นาไปให้แก่โรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้มีทางเลือก และมีสิทธิในการเลือกรับวัคซีนตด้วยตนเอง

เปิดค่าชดเชย 3 ระดับ หากแพ้ วัคซีนโมเดอร์นา โรงพยาบาลต้องจ่ายเท่าไหร่

สำหรับกรณีการฉีดแล้วแพ้ หรือมีอาการผิดปกติ องค์การเภสัชกรรมได้ทำประกันไว้ให้กับผู้ที่ได้รับวัคซีนโมเดอร์นากับทางโรงพยาบาลเอกชน โดยแบ่งออกเป็น

- กรณีฉีดวัคซีนโมเดอร์นาแล้วเกิดผลข้างเคียงจนทำให้มีอาการ โคม่า หรือ เสียชีวิตรับชดเชย 1 ล้านบาท
- กรณีฉีดวัคซีนโมเดอร์นาแล้วมีผลข้างเคียงทำให้เกิดความพิการ ทุพลภาพ จะได้รับชดเชย 5 แสนบาท
- กรณีฉีดวัคซีนโมเดอร์นาแล้วมีอาการข้างเคียงเป็นไข้ หรือต้องแอดมิทเข้าโรงพยาบาล เพื่อรักษาตัวจะมีค่าชดเชย 1 แสนบาท 

เปิดค่าชดเชย 3 ระดับ หากแพ้ วัคซีนโมเดอร์นา โรงพยาบาลต้องจ่ายเท่าไหร่

ทั้งนี้เงินชดเชยดังกล่าวจะครอบคลุมตั้งแต่การฉีดวัคซีนเข็มแรก และ 2 เข็ม รวมทั้งบูสเตอร์โดส โดยจะเป็นการคุ้มครองภายในระยะเวลา 90 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการฉีดวัคซีน

ส่วนกรณีประชาชนที่ฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าเข็มที่ 2 ไปแล้วสามารถเก็ยบทธิการจองวัคซีนโมเดอร์นาไว้เป็นวัคซีนบูสเตอร์โดส หรือวัคซีนเข็มกระตุ้นได้ เนื่องจากวัคซีนโมเดอร์นาสามารถเก็บในได้นาน 7 เดือน ซึ่งหากประชาชนที่รับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าเข็มที่ 2 ไปแล้วจะต้องทิ้งช่วงห่างประมาณ 6 เดือน จึงจะรับเข็ม 3 ได้

เปิดค่าชดเชย 3 ระดับ หากแพ้ วัคซีนโมเดอร์นา โรงพยาบาลต้องจ่ายเท่าไหร่

เปิดค่าชดเชย 3 ระดับ หากแพ้ วัคซีนโมเดอร์นา โรงพยาบาลต้องจ่ายเท่าไหร่