"หมอธีระ"เทียบชัดๆ ไทย ญี่ปุ่น และมาเลเซีย เห็นภาพสุดๆ

"หมอธีระ" รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความเปรียบเทียบให้เห็นกันระหว่างประเทศที่มีการระบาดรุนแรงพอๆ กัน 

"หมอธีระ" รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุ

เปรียบเทียบให้เห็นกันระหว่างประเทศที่มีการระบาดรุนแรงพอๆ กัน 
ไทย ญี่ปุ่น และมาเลเซีย
จะพบว่าจำนวนการติดเชื้อสูงสุดต่อวันอยู่ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน

หมอธีระ

"หมอธีระ"เทียบชัดๆ ไทย ญี่ปุ่น และมาเลเซีย เห็นภาพสุดๆ

แต่ปัจจุบัน ผลลัพธ์ในการควบคุมป้องกันโรคของแต่ละประเทศแตกต่างกันมาก
ญี่ปุ่นล่าสุดเหลือราว 200 กว่าคนต่อวัน
มาเลเซียเหลือราว 5,000 กว่าคนต่อวัน
ไทยติดเชื้อวันนี้ 7,982 คน แต่หากรวม ATK อีก 3,001 คน จะเป็นยอดสูงถึง 10,983 คน สูงกว่ามาเลเซีย 2 เท่า และสูงกว่าญี่ปุ่น 50 เท่า
หมอธีระ

จำนวนการเสียชีวิตต่อวันล่าสุดนั้น ไทยสูงกว่ามาเลเซียและญี่ปุ่น
อัตราการตรวจพบว่าติดเชื้อจากการส่งตรวจนั้น ไทยสูงกว่ามาเลเซีย 4 เท่า และสูงกว่าญี่ปุ่น 10 เท่า
ในขณะที่สัดส่วนของประชากรที่ได้รับวัคซีนครบโดสนั้น มาเลเซียและญี่ปุ่นมากกว่าไทยเกือบ 2 เท่า

หมอธีระ

"หมอธีระ"เทียบชัดๆ ไทย ญี่ปุ่น และมาเลเซีย เห็นภาพสุดๆ