แจ้งเตือนช่วงน้ำทะเลหนุนสูง ประชาชน 11 ชุมชน 7 เขต เตรียมขนของขึ้นที่สูง

แจ้งเตือนช่วงน้ำทะเลหนุนสูง ประชาชน 11 ชุมชน 7 เขต กทม. บริเวณใกล้เคียงแม่น้ำเจ้าพระยา เตรียมขนของขึ้นที่สูง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนหากเกิดปัญหาระดับน้ำขึ้น

จากกรณีที่ กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ เผยแพร่ประกาศ เรื่อง สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณกองบัญชาการกองทัพเรือ จังหวัดกรุงเทพมหานคร และ ป้อมพระจุลจอมเกล้าฯ และพื้นที่ใกล้เคียง ในระหว่างวันที่ 5 – 14 พ.ย.64 ระหว่างเวลาประมาณ 05.00 – 20.30 น. (ฉบับที่ 21) เนื่องจากในวันที่ 5 – 14 พ.ย.64 ระหว่างเวลาประมาณ 05.00 – 20.30 น. เป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูง บริเวณกองบัญชาการกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร ป้อมพระจุลจอมเกล้าฯ และพื้นที่ใกล้เคียง

 

แจ้งเตือนช่วงน้ำทะเลหนุนสูง ประชาชน 11 ชุมชน 7 เขต เตรียมขนของขึ้นที่สูง

แจ้งเตือนช่วงน้ำทะเลหนุนสูง ประชาชน 11 ชุมชน 7 เขต เตรียมขนของขึ้นที่สูง

โดย กรุงเทพมหานคร ขอให้หน่วยงาน บริษัท ห้างร้าน ที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยา อาทิ งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหาร รวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะประชาชนที่มีบ้านเรือนอาศัยอยู่นอกแนวคันป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย และคลองมหาสวัสดิ์ ซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากน้ำท่วมได้

 

แจ้งเตือนช่วงน้ำทะเลหนุนสูง ประชาชน 11 ชุมชน 7 เขต เตรียมขนของขึ้นที่สูง

จากการสำรวจมีบ้านเรือนประชาชนที่อยู่นอกแนวคันป้องกันน้ำท่วม 11 ชุมชน จำนวน 239 ครัวเรือน ในพื้นที่ 7 เขต ได้แก่ ดุสิต พระนคร สัมพันธวงศ์ บางคอแหลม ยานนาวา บางกอกน้อย และคลองสาน จึงขอให้เตรียมขนย้ายสิ่งของให้อยู่ในที่สูง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนหากเกิดปัญหาระดับน้ำขึ้นสูงในช่วงเวลาดังกล่าว


ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์น้ำผ่านทาง https://dds.bangkok.go.th/ หรือติดต่อศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม โทรศัพท์ 0 2248 5115 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

แจ้งเตือนช่วงน้ำทะเลหนุนสูง ประชาชน 11 ชุมชน 7 เขต เตรียมขนของขึ้นที่สูง