โรงเรียนขอชี้แจง ดราม่าทริปดูงานหัวหิน ยันทำตามระเบียบราชการ ใช้งบคุ้มค่า

โรงเรียนขอชี้แจง ดราม่าทริปดูงานหัวหิน ดำเนินตามระเบียบของทางราชการ ค่าที่พัก-อาหาร ครูออกกันเอง ส่วนเรื่องแต่งกายไม่เหมาะสมมีการตักเตือนแล้ว

จากกรณีที่เพจเฟซบุ๊ก ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน ได้โพสต์ภาพและข้อความอ้างว่า คณะครูโรงเรียนแห่งหนึ่งใน จ.กาญจนบุรี ได้จัดดูงานที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 8-10 พ.ย. ที่ผ่านมา แต่เป็นการดูงานชั่วโมงเดียว นอกเหนือจากนั้นเป็นถ่ายรูปชายหาด ดำน้ำ ถ่ายรูปเซ็กซี่ริมหาด นั่งชิลในคาเฟ่ ไปจนถึงกินดื่มริมทะเล ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก

 

โรงเรียนขอชี้แจง ดราม่าทริปดูงานหัวหิน ยันทำตามระเบียบราชการ ใช้งบคุ้มค่า

 

 

1. วันที่ 9-10 พ.ย. 64 การจัดพาคณะครูไปศึกษาดูงานจํานวน 40 คน เป็นไปตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน ในงบพัฒนาบุคลากร โดยทางโรงเรียนได้จัดหมวดงบประมาณไว้ ดังนี้

- งานวิชาการ 70%

- งานบริหารงานทั่วไป 20%

- งานการเงินและพัสดุ 5%

- งานพัฒนาบุคลากร 5%

ทางโรงเรียนได้ดําเนินการขออนุญาตไปศึกษาดูงานตามระเบียบของทางราชการ รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ เป็นค่าจ้างเหมารถ จากโรงเรียนบ้านใน อ.ทองผาภูมิ ถึง อ.หัวหิน จ้างเหมารถจํานวนเงิน 30,000 บาท และดําเนินการตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง

ส่วนค่าจ้างเหมารถออกนอกเส้นทาง ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร และอื่นๆ คณะครูร่วมกันออกค่าใช้จ่าย โดยใช้งบประมาณส่วนตัวคนละ 1,200 บาท ตามแผนกําหนดการกิจกรรมดําน้ำ ไม่มีคณะครูท่านใดไปร่วมดําน้ำแต่อย่างใด 

affaliate-2

2. วันที่ 10 พ.ย. 64 เวลา 07.30 น. คณะครูเดินทางจากที่พักมาถึงโรงเรียนใน อ.หัวหิน เวลา 11.00 น. ฟังคําบรรยายองค์ความรู้ในการจัดการบริหารโครงการต่างๆ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ตามกลุ่มสาระวิชาต่า งๆ ในเวลา 13.30 น. เดินทางออกจาก อ.หัวหิน 


3. จากภาพข่าวกรณีครูแต่งกายไม่เหมาะสม และโพสต์ลงสื่อโซเชียล ทางผู้บริหารได้ว่ากล่าวตักเตือนและทําความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติตนถึงความเหมาะสมในการแต่งกาย และการเป็นข้าราชการที่ดีแก่คณะครูเพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป


ครั้งนี้โรงเรียนยึดถือความซื่อสัตย์สุจริตและใช้เงินงบประมาณได้อย่างคุ้มค่าถูกต้อง-เป็นไปตามระเบียบแบบแผน และรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้

 

โรงเรียนขอชี้แจง ดราม่าทริปดูงานหัวหิน ยันทำตามระเบียบราชการ ใช้งบคุ้มค่า

 

โรงเรียนขอชี้แจง ดราม่าทริปดูงานหัวหิน ยันทำตามระเบียบราชการ ใช้งบคุ้มค่า

 

ขอบคุณ FB : ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน