ทัวร์ลงยับ ลูกชายคำนูณ สุดภูมิใจ พ่อเสียสละเวลาชีวิต เพื่อรับใช้ชาติ

ลูกชายคำนูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา โพสต์ข้อความภูมิใจที่พ่อทำเพื่อประเทศชาติหลังร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ไม่ผ่านการพิจารณา เนื่องจากคะแนนรับหลักการน้อยกว่าเกณฑ์

จากกรณีผลการลงมติ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ไม่ผ่านการพิจารณาแล้ว เนื่องจากคะแนนรับหลักการน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมด ทั้งสองสภา โดยมีคะแนนดังนี้ รับหลักการ 206 คะแนน (ส.ส. 203 / ส.ว. 3)⁣, ไม่รับหลักการ 473 คะแนน (ส.ส. 249 / ส.ว. 224) งดออกเสียง 6 เสียง (ส.ส. 3 / ส.ว. 3)⁣  

 

ทัวร์ลงยับ ลูกชายคำนูณ สุดภูมิใจ พ่อเสียสละเวลาชีวิต เพื่อรับใช้ชาติ

 

 

ซึ่งต่อมาเฟซบุ๊ก Sinn Sidhisamarn ของบุตรชายนายคำนูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา ได้โพสต์ข้อความระบุถึงพ่อของตนว่ารู้สึกภาคภูมิใจที่เกิดเป็นลูกพ่อ ถ้อยคำ ข้อความเหยียดหยามดูหมิ่นต่างๆ ไม่อาจลดคุณค่าของคุณพ่อได้ ขอบคุณคุณพ่อที่สละเวลาชีวิตของตัวเอง เพื่อรับใช้ประเทศชาติและหน้าที่เสาหลักของครอบครัวได้อย่างสมบูรณ์เสมอมา

 

ทัวร์ลงยับ ลูกชายคำนูณ สุดภูมิใจ พ่อเสียสละเวลาชีวิต เพื่อรับใช้ชาติ
 

affaliate-2

โดยหลังจากโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปได้มีชาวเน็ตเป็นจำนวนมากเข้าไปแสดงความคิดเห็น จนทางบุตรชายของนายคำนูณ สิทธิสมาน ต้องลบโพสต์ดังกล่าวไปในเวลาต่อมา

 

ทัวร์ลงยับ ลูกชายคำนูณ สุดภูมิใจ พ่อเสียสละเวลาชีวิต เพื่อรับใช้ชาติ

 

ทัวร์ลงยับ ลูกชายคำนูณ สุดภูมิใจ พ่อเสียสละเวลาชีวิต เพื่อรับใช้ชาติ

affaliate-3