รร.อนุบาลอุตรดิตถ์วุ่น! ติดเชื้อแล้ว 19 คน กลุ่มเสี่ยง 447 คน

รร.อนุบาลอุตรดิตถ์วุ่น! ติดเชื้อแล้ว 19 คน กลุ่มเสี่ยง 447 คน พบจุดสัมผัสที่ราวบันได กลายเป็นคลัสเตอร์ รร.อนุบาลอุตรดิตถ์แห่งที่ 1 สั่งปิดโรงเรียนด่วน ตรวจสอบพบจุดต้องสงสัย เป็นจุดสัมผัสร่วมที่ราวบันได ตู้กดน้ำและประตูห้องเรียน

เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2564 ที่โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์แห่งที่ 1 จ.อุตรดิตถ์ พบนักเรียนและผู้ปกครองติดเชื้อโควิด-19 เป็นกลุ่มก้อนแล้ว 19 ราย แยกเป็นนักเรียน 15 ราย ผู้ปกครองและคนขับรถตู้รับส่งนักเรียนรวม 4 ราย ทำให้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกคัดกรองตรวจหาเชื้อให้กับคณะครู และนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 447 ราย พร้อมคัดกรองสัมผัสเสี่ยงสูงเพื่อขอความร่วมมือกักตัว 
รร.อนุบาลอุตรดิตถ์วุ่น! ติดเชื้อแล้ว 19 คน กลุ่มเสี่ยง 447 คน

โดยทางโรงเรียนประสานกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เข้าฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และระดมเจ้าหน้าที่ล้างทำความสะอาดทุกพื้นที่ของโรงเรียน พร้อมประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษ 3 วัน โดยจะเปิดในวันที่ 29 พ.ย. 2564

นายศุภมิตร ปาณธูป รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.อุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ยอมรับว่า อาคารเรียนของคลัสเตอร์ ยังน่าเป็นห่วงเนื่องจากเป็นการนั่งเรียนใกล้ๆ กัน จากสภาพห้องเรียนระยะห่างของโต๊ะและเก้าอี้ แต่ละคนไม่ถึง 1 เมตร ถือว่าคับแคบ และไม่ได้แบ่งชั้นเรียน หรือ สลับมาเรียน แต่เป็นการมาเรียนเต็มรูปแบบ 100 เปอร์เซ็นต์ ทำให้มีโอกาสเสี่ยงติดเชื้อได้ 
 

จุดที่เป็นข้อสังเกตอีกอย่างคือ อาคารเรียนจุดพบผู้ติดเชื้อ มีจุดที่สัมผัสร่วมของนักเรียนคือ ราวบันได เพราะบันไดมีความชัน ดังนั้นเด็กๆ ขึ้น - ลง ต้องเกาะราวทุกคน รวมถึงประตูห้องเรียนเป็นแบบกระจกบานเลื่อน เข้า - ออกห้องเรียนเด็กๆ ต้องจับที่จับประตูเพื่อเปิด - ปิด ตู้ทำน้ำเย็น ดังนั้นต้องทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วม อย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง และต้องให้เด็กล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์เป็นประจำ การแปรงฟันหลังอาหาร ควรจัดเว้นระยะห่างหรือแบ่งกลุ่ม ลดจำนวนนักเรียน หรือแบ่งช่วงระยะเวลาเพื่อไม่ให้เกิดความหนาแน่นจนเกินไป 

นายศุภมิตร กล่าวว่า ภาพโดยรวมตั้งแต่เปิดเรียนเมื่อวันที่ 1 พ.ย. เป็นต้นมา พบนักเรียนนักศึกษาติดเชื้อแล้ว 45 ราย กระจาย 5 อำเภอ คือ เมือง ลับแล น้ำปาด ท่าปลา และ บ้านโคก โดย 27 รายติดเชื้อแล้วมาเรียนในโรงเรียน เป็นคลัสเตอร์โรงเรียนแล้ว 2 แห่ง คือ โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา อ.ลับแล และ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์แห่งที่ 1
รร.อนุบาลอุตรดิตถ์วุ่น! ติดเชื้อแล้ว 19 คน กลุ่มเสี่ยง 447 คน

รร.อนุบาลอุตรดิตถ์วุ่น! ติดเชื้อแล้ว 19 คน กลุ่มเสี่ยง 447 คน