ครม. อนุมัติงบลับ กระทรวงกลาโหม 21.69 ล้าน ยันเก็บไว้ใช้รักษาความมั่นคง

คณะรัฐมนตรี อนุมัติงบลับกระทรวงกลาโหม 21.69 ล้าน โฆษกกระทรวงกลาโหม ชี้แจงใช้แก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง การข่าว แต่ไม่สามารถเปิดเผยได้

พลเอกคงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงหลังการประชุมสภากลาโหม กรณีคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณลับของกระทรวงกลาโหมเมื่อวานนี้ (23 พ.ย. 64) ว่า งบลับเป็นเรื่องที่ ครม. อนุมัติให้เพิ่มเติม   ตามแผนงานยุทธศาสตร์  การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศและพร้อมเผชิญเหตุของกระทรวงกลาโหม โดยค่าใช้จ่ายขอ "งบลับ"  นั้นจะมีขอบเขตของการทํางาน ใช้เป็นเรื่องการแก้ไขปัญหาความมั่นคง  ที่ไม่สามารถเปิดเผยได้  โดยเป็นเรื่อง  ความมั่นคง , การข่าว , การรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน และการจัดตั้ง "ศูนย์บัญชาการกระทรวงกลาโหม"

 

ครม. อนุมัติงบลับ กระทรวงกลาโหม 21.69 ล้าน ยันเก็บไว้ใช้รักษาความมั่นคง

โดย “ศูนย์บัญชาการกระทรวงกลาโหม” นั้นจะดูแลหน่วยความมั่นคง ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันทั้งหมด มีรายงานว่า  การขออนุมัติงบลับของกระทรวงกลาโหม บรรจุในแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ  21.69 ล้านบาท  ตั้ง "ศูนย์บัญชาการกลาโหม"  สำหรับปฏิบัติการทางยุทธการ ที่่เหนือขึ้นไปในระดับนโยบาย เพื่อสนับสนุน ทั้งการแก้ปัญหา โควิด กับกระทรวงสาธารณสุข  รวมไปถึงเรื่องน้ำท่วม , การประชุมกับต่างประเทศ การประสานภารกิจร่วมกันระหว่างกระทรวง โดยศูนย์บัญชาการกระทรวงกลาโหม จะตั้งอยู่ที่กระทรวงกลาโหม  แต่ระดับปฏิบัติ จะใช้ศูนย์บัญชาการทหาร ของกองทัพไทย

 

ครม. อนุมัติงบลับ กระทรวงกลาโหม 21.69 ล้าน ยันเก็บไว้ใช้รักษาความมั่นคง

พลเอกคงชีพ ยืนยันว่า การใช้งบประมาณดังกล่าว   เป็นไปตามระเบียบของทางราชการสำนักนายกรัฐมนตรีปี 2547 เช่นเดียวกับในสมัยของ อดีตนายกฯ ทักษิณ ชินวัตร  โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ แต่ "งบลับ" เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ที่ ไม่สามารถนำไปเปิดเผยได้