ครม. อนุมัติงบลับ กระทรวงกลาโหม 21.69 ล้าน ยันเก็บไว้ใช้รักษาความมั่นคง

คณะรัฐมนตรี อนุมัติงบลับกระทรวงกลาโหม 21.69 ล้าน โฆษกกระทรวงกลาโหม ชี้แจงใช้แก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง การข่าว แต่ไม่สามารถเปิดเผยได้

พลเอกคงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงหลังการประชุมสภากลาโหม กรณีคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณลับของกระทรวงกลาโหมเมื่อวานนี้ (23 พ.ย. 64) ว่า งบลับเป็นเรื่องที่ ครม. อนุมัติให้เพิ่มเติม   ตามแผนงานยุทธศาสตร์  การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศและพร้อมเผชิญเหตุของกระทรวงกลาโหม โดยค่าใช้จ่ายขอ "งบลับ"  นั้นจะมีขอบเขตของการทํางาน ใช้เป็นเรื่องการแก้ไขปัญหาความมั่นคง  ที่ไม่สามารถเปิดเผยได้  โดยเป็นเรื่อง  ความมั่นคง , การข่าว , การรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน และการจัดตั้ง "ศูนย์บัญชาการกระทรวงกลาโหม"

 

ครม. อนุมัติงบลับ กระทรวงกลาโหม 21.69 ล้าน ยันเก็บไว้ใช้รักษาความมั่นคง

โดย “ศูนย์บัญชาการกระทรวงกลาโหม” นั้นจะดูแลหน่วยความมั่นคง ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันทั้งหมด มีรายงานว่า  การขออนุมัติงบลับของกระทรวงกลาโหม บรรจุในแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ  21.69 ล้านบาท  ตั้ง "ศูนย์บัญชาการกลาโหม"  สำหรับปฏิบัติการทางยุทธการ ที่่เหนือขึ้นไปในระดับนโยบาย เพื่อสนับสนุน ทั้งการแก้ปัญหา โควิด กับกระทรวงสาธารณสุข  รวมไปถึงเรื่องน้ำท่วม , การประชุมกับต่างประเทศ การประสานภารกิจร่วมกันระหว่างกระทรวง โดยศูนย์บัญชาการกระทรวงกลาโหม จะตั้งอยู่ที่กระทรวงกลาโหม  แต่ระดับปฏิบัติ จะใช้ศูนย์บัญชาการทหาร ของกองทัพไทย

 

ครม. อนุมัติงบลับ กระทรวงกลาโหม 21.69 ล้าน ยันเก็บไว้ใช้รักษาความมั่นคง

affaliate-2

พลเอกคงชีพ ยืนยันว่า การใช้งบประมาณดังกล่าว   เป็นไปตามระเบียบของทางราชการสำนักนายกรัฐมนตรีปี 2547 เช่นเดียวกับในสมัยของ อดีตนายกฯ ทักษิณ ชินวัตร  โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ แต่ "งบลับ" เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ที่ ไม่สามารถนำไปเปิดเผยได้

 

 

affaliate-3