สั่งเด้ง ผบ.ร้อยศูนย์ฝึก ภ.7 เซ่นนักเรียนนายสิบตำรวจ ติดโควิด 179 นาย

ผบช.ภ.7 สั่งเด้ง ผบ.ร้อยศูนย์ฝึกภ.7 เซ่นปล่อยปละนักเรียนนายสิบตำรวจ แอบหนีออกนอกศูนย์ฝึกฯ เวลากลางคืน ทำติดเชื้อโควิด 179 นาย

จากกรณีที่เกิดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 (ศฝร.ภ.7) ได้สุ่มตรวจเชื้อนักเรียนนายสิบตำรวจ เมื่อวันที่ 18 พ.ย. ที่ผ่านมา โดยใช้ ATK ผลตรวจพบติดเชื้อ 39 นาย ต่อมาในวันที่ 19-20 พ.ย.64 ทีมเจ้าหน้าที่ รพ.ปากท่อ มาตรวจ RT-PCR หาเชื้ออีก 592 นาย ปรากฏว่าติดเชื้อ 179 นาย ตรวจแม่ครัว 14 คน พบติดเชื้อ 3 คน ส่วนครูฝึกและตำรวจรักษาการณ์ 17 นาย ไม่พบเชื้อ ทำให้มีผู้ติดเชื้อรวมทั้งสิ้น 182 นาย โดยนักเรียนนายสิบที่ติดเชื้อ 8 ราย เข้ารักษาตัวที่ ร.พ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ที่เหลือ 171 ราย รักษาตัวที่ศูนย์พักคอย ศฝร.ภ.7 อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 

 

สั่งเด้ง ผบ.ร้อยศูนย์ฝึก ภ.7 เซ่นคลัสเตอร์นักเรียนนายสิบตำรวจ ติดโควิด 179 นาย

ล่าสุด เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 64 พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 (ผบช.ภ.7) ลงนามในคำสั่งตำรวจภูธรภาค 7 ที่ 690/2564 ให้ พ.ต.ต.บุญส่ง สุขเหมือน ผู้บังคับกองร้อย (สบ. 2 ) ฝ่ายปกครองและการฝึก ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 ไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค 7 เป็นเวลา 30 วัน จากกรณีมีนักเรียนนายสิบตำรวจ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 (ศฝร.ภ.7) จ.ราชบุรี  เจ้าหน้าที่ ติดเชื้อโควิด-19 รวม 182 ราย

พล.ต.ท.ธนายุตม์ กล่าวว่า ตามหนังสือ ศฝร.ภ.7 ด่วนที่สุด ที่ 0022.( 11 )11 /2929 ลง 24 พ.ย.64 เรื่องรายงานสรุปสถานการณ์ นสต.ตรวจพบเชื้อโควิด 19 และ ผลการปฏิบัติจากการให้ข้อมูลผู้ที่เกี่ยวข้อง เกิดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 ใน ศฝร.ภ.7(ไพรสะเดา) พบว่า นสต.มีพฤติกรรมแอบหนีออกนอกศูนย์ฝึกฯ ตอนเวลากลางคืนและบางกลุ่มไม่ปฏิบัติตามระเบียบของหน่วยฝึก มีการแอบใช้โทรศัพท์ ติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกหรือผู้ปกครองเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการและการตรวจสอบข้อเท็จจริง ภ.7 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรให้ ภ.7 มีคำสั่งให้ พ.ต.ต.บุญส่ง มาปฏิบัติราชการที่ ศปก.ภ.7 จนกว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะเสร็จสิ้น

 

สั่งเด้ง ผบ.ร้อยศูนย์ฝึก ภ.7 เซ่นคลัสเตอร์นักเรียนนายสิบตำรวจ ติดโควิด 179 นาย