ประกาศ "ปิดท่องเที่ยวชั่วคราว"  อุทยานแห่งชาติเขาหลวง

อุทยานแห่งชาติเขาหลวงประกาศ "ปิดท่องเที่ยวชั่วคราว" เหตุฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลน้ำตกมีปริมาณน้ำมาก มีผลกระทบช่วงวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564

ประกาศอุทยานแห่งชาติเขาหลวง เรื่อง ปิดการท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติเขาหลวง เป็นการชั่วคราว เนื่องจากได้มีประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฉบับที่ 7 (44/2564)  เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยและมีฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก (มีผลกระทบช่วงวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564)

 

ประกาศ \"ปิดท่องเที่ยวชั่วคราว\"  อุทยานแห่งชาติเขาหลวง
 

อุทยานแห่งชาติเขาหลวง ได้พิจารณาแล้ว เนื่องจากได้มีฝนตกหนักและตกหนักมากในบางพื้นที่ ทำให้น้ำในน้ำตกมีปริมาณน้ำมาก และมีแนวโน้มที่ฝนจะตกอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว จึงประกาศปิดการท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติเขาหลวง เป็นการชั่วคราว ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ในแหล่งท่องเที่ยวดังต่อไปนี้

 

ประกาศ \"ปิดท่องเที่ยวชั่วคราว\"  อุทยานแห่งชาติเขาหลวง
 

1) แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกกะโรม หมู่ที่ 4 ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช
2) แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกพรหมโลก หมู่ที่ 5 ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช
3) แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกอ้ายเขียว หมู่ที่ 5 ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช
4) แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกกรุงชิง หมู่ที่ 3 ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช
5) แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกท่าแพ หมู่ที่ 14 ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช
6) แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกเหนือฟ้า หมู่ที่ 7 ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช

 

ประกาศ \"ปิดท่องเที่ยวชั่วคราว\"  อุทยานแห่งชาติเขาหลวง