เตือน โควิดสายพันธุ์ "โอไมครอน" ชุดตรวจโควิดบางยี่ห้อ อาจตรวจไม่เจอเชื้อ

ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ รพ.รามาธิบดี เตือน โควิดสายพันธุ์ใหม่ "โอไมครอน" ชุดตรวจโควิดบางยี่ห้อ อาจตรวจไม่เจอเชื้อ และให้ผลลวง

จากกรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดสายพันธุ์ใหม่ หรือที่เรียกว่า โอไมครอน (Omicron) ซึ่งเพิ่งถูกค้นพบและได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการจากองค์การอนามัยโลก หรือ WHO ในวันที่ 26 พ.ย. 64 ที่ผ่านมา และได้ถูกจัดให้เป็นเชื้อไวรัสโควิด-19 กลายพันธุ์ที่ WHO จัดให้อยู่ในสายพันธุ์ที่ "น่ากังวล" เนื่องจากมีการแพร่เชื้อเร็ว และเชื้อนี้มีการกลายพันธุ์ในหลายจุด และหลักฐานเบื้องต้นพบว่า มีความเสี่ยงที่จะติดซ้ำได้

 

เตือน โควิดสายพันธุ์ใหม่ "โอไมครอน" ชุดตรวจโควิดบางยี่ห้อ อาจตรวจไม่เจอเชื้อ

ล่าสุด เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 64 ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้โพสต์ข้อความ เปิดเผยว่า นักวิทยาศาสตร์แอฟริกาได้ "อัปโหลด" รหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมของไวรัสโคโรนา 2019 จำนวนกว่า 115  ตัวอย่างขึ้น บนฐานข้อมูลโควิดโลก "GISAID" เป็นที่เรียบร้อย เพื่อให้นักวิจัยทั่วโลกได้นำไปศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ การป้องกัน และรักษา

 

เตือน โควิดสายพันธุ์ใหม่ "โอไมครอน" ชุดตรวจโควิดบางยี่ห้อ อาจตรวจไม่เจอเชื้อ

ทางศูนย์จีโนมทางการแพทย์ รพ. รามาธิบดี ได้ดาวน์โหลดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมของ "โอไมครอน" ทั้ง 125 ตัวอย่างมาทดสอบ ด้วยวิธีชีวสารสนเทศกับตัวตรวจตาม (PCR primer) ของชุดตรวจ PCR ที่ทาง WHO ให้การรับรอง ผ่าน  โปรแกรม "Nextclade" ปรากฏว่า จากการวิเคราะห์ผลบนคอมพิวเตอร์ ทั้ง 115 ตัวอย่าง มีแนวโน้มว่าอาจเกิดปัญหากับชุดตรวจ PCR บางยี่ห้อ คืออาจให้ผลบวกอ่อนลง (weakly positive) หรือเกิดผลลบปลอม (false negative) เนื่องจากตัวตรวจตาม (PCR Primer) ของยี่ห้อดังกล่าว จะจับกับส่วนจีโนมของสายพันธุ์ "โอไมครอน" ได้ไม่ดี หรือจับไม่ได้เลย เนื่องจากไวรัสมีการกลายพันธุ์ไปมาก 


ดังนั้น ศูนย์รับตรวจโควิด-PCR คงต้องระมัดระวังเลือกใช้ชุดตรวจ PCR ที่ผ่านการทดสอบว่าไม่มีปัญหาในการตรวจจับ "โควิดสายพันธุ์ใหม่" "โอไมครอน"

 

เตือน โควิดสายพันธุ์ใหม่ "โอไมครอน" ชุดตรวจโควิดบางยี่ห้อ อาจตรวจไม่เจอเชื้อ


ขณะที่ประเทศไทย  ทางด้านกระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศ การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย โดยเฉพาะ 8 ประเทศในทวีปแอฟริกา ที่มีรายงานการติดเชื้อ "โอไมครอน" จะไม่อนุญาตให้เข้ามาในประเทศไทย ผู้ที่มาจาก 8 ประเทศนี้ จะไม่ให้มี การใช้มาตรการเทสต์แอนด์โกแซนด์บ็อกซ์ ขณะผู้ที่เข้ามาแล้ว ต้องทำการกักตัว 14 วัน ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด 

 

เตือน โควิดสายพันธุ์ใหม่ "โอไมครอน" ชุดตรวจโควิดบางยี่ห้อ อาจตรวจไม่เจอเชื้อ

 

ขอบคุณ FB : Center for Medical Genomics