สภากาชาด ไขข้อเท็จจริง ผู้ฉีดวัคซีนโควิดบริจาคเลือดต่อไม่ได้ จริงหรือไม่?

สภากาชาดไทย ไขข้อเท็จจริงหลังโลกออนไลน์แห่แชร์ เลือดของผู้ฉีดวัคซีนโควิด มีสีดำคล้ำ นับเป็นเลือดเสีย นำไปรักษาผู้ป่วยไม่ได้ ยืนยันไม่เป็นความจริง

จากกรณีที่ในโลกออนไลน์ ได้มีการแชร์เรื่องราววิกฤตขาดแคลนเลือดของโรงพยาบาล เนื่องจากเลือดของผู้บริจาคที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 มีสีดำคล้ำ ไม่สามารถนำไปใช้รักษาผู้ป่วยได้ ทำให้ผู้บริจาคและประชาชนเกิดความเข้าใจผิดและความกังวล ส่งผลกระทบต่อโรงพยาบาลที่ต้องใช้โลหิตในการรักษาผู้ป่วย

 

สภากาชาด ไขข้อเท็จจริง ผู้ฉีดวัคซีนโควิดบริจาคเลือดต่อไม่ได้ จริงหรือไม่?

ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้โพสต์ประกาศชี้แจงเรื่อง "เลือดของผู้บริจาคที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 มีสีดำคล้ำ ไม่สามารถนำไปใช้รักษาผู้ป่วยได้ ไม่เป็นความจริง" 


ประเด็นที่ 1 เลือดของผู้บริจาคโลหิตที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 มีสีดำคล้ำ ไม่สามารถนำไปใช้รักษาผู้ป่วยได้ ไม่เป็นความจริง

ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 จะฉีดเข้าที่กล้ามเนื้อ และร่างกายจะเปลี่ยนแปลงเป็นภูมิคุ้มกัน เช่นเดียวกับการฉีดวัคซีนชนิดอื่นๆ ซึ่งไม่ทำให้สีของโลหิตมีสีดำคล้ำ และเกิดการเปลี่ยนแปลงสีแต่อย่างใด

affaliate-2

ประเด็นที่ 2 ผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เป็นเลือดดี **บิดเบือน**

ข้อเท็จจริง

- เพราะไม่ว่าผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว หรือยังไม่ได้ฉีด ไม่ได้เป็นตัวกำหนดว่าเลือดของบุคคลนั้นเป็นเลือดดีหรือไม่ดี 

- ขึ้นอยู่กับสุขภาพของผู้บริจาคโลหิต โดยการคัดกรองสุขภาพด้วยตนเองจากแบบสอบถาม และคัดกรองความเสี่ยงต่างๆ ที่สามารถถ่ายทอดทางโลหิตไปสู่ผู้ป่วยได้ จากบุคคลากรทางการแพทย์อีกครั้ง และส่งตรวจคัดกรองคุณภาพโลหิตตามมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการก่อนจ่ายให้กับโรงพยาบาล เพื่อนำไปใช้รักษาผู้ป่วยต่อไป

 

สภากาชาด ไขข้อเท็จจริง ผู้ฉีดวัคซีนโควิดบริจาคเลือดต่อไม่ได้ จริงหรือไม่?

 

ขอบคุณ FB : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย