เตือน 6 อำเภอ เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วม เอ่อล้นคลอง 3 - 4 ธ.ค.นี้

ปภ. นครศรีธรรมราช ประกาศแจ้งเตือน 6 อำเภอ ให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในคลองท่าดีและคลองเสาธง เอ่อล้นท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำในช่วงวันที่ 3 - 4 ธันวาคม นี้

ข่าววันนี้ 3 ธ.ค.64 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้รับแจ้งจากศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่ภาคใต้ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ว่าจากการประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำจากแผนที่ฝนคาดการณ์ (ONE MAP) ของกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์กรมหาชน) ร่วมกับคณะทำงานอำนวยการบริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคใต้ จึงเน้นย้ำให้จังหวัดนครศรีธรรมราชเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในคลองท่าดีและคลองเสาธง เอ่อล้นท่วมพื้นที่ ลุ่มต่ำ ระดับน้ำสูงประมาณ 30 - 50 เซ็นติเมตร ในช่วงวันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2564 แบ่งเป็น

ปภ. ประกาศเตือน 6 อำเภอ เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วม เอ่อล้นคลอง 3 - 4 ธ.ค.นี้

1. อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช บริเวณตำบลไชยมนตรี ตำบลมะม่วงสองต้น และตำบลท่าเรือ โดยเฉพาะเขตเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช ชุมชนบ่อทรัพย์ ชุมชนท่าช้าง ชุมชนหน้าสถานีรถไฟนอกโคก ชุมชนนอกไร่-สะพานยาว ชุมชน มุมป้อม ชุมชนสารีบุตร ชุมชนลูกแม่อ่างทอง ชุมชนเทวบุรี-คลองห้วย ชุมชนสวนป่าน ชุมชนป่าโล่ง ชุมชนมะขามชุม ชุมชนท่ามอญ (วัดศรีเทวี) ชุมชนเคหะเอื้ออาทรสะพานยาว ชุมชนบ่ออ่าง ชุมชนประตูขาว และชุมชนพะเนียด

2. อำเภอพระพรหม บริเวณตำบลนาสาร ตำบลช้างซ้าย และตำบลท้ายสำเภา

3. อำเภอลานสกา บริเวณตำบลท่าดี

4. อำเภอร่อนพิบูลย์ บริเวณตำบลเสาธง

5. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ บริเวณตำบลทางพูน ตำบลดอนตรอ

6. อำเภอปากพนัง บริเวณตำบลชะเมา

ปภ. ประกาศเตือน 6 อำเภอ เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วม เอ่อล้นคลอง 3 - 4 ธ.ค.นี้

affaliate-2

กรมชลประทาน ได้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำหลาก โดยสั่งการให้โครงการชลประทานในพื้นที่ ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า 90 มิลลิเมตร และพื้นที่จุดเสี่ยงน้ำท่วม พร้อมปรับแผนบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำ และพิจารณาการระบายน้ำในลำน้ำ แม่น้ำให้สอดคล้องกับการขึ้น - ลงของระดับน้ำทะเล รวมทั้งตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของแนวคันกั้นน้ำและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ ให้สามารถป้องกันน้ำท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ได้เตรียมเครื่องจักรเครื่องมือ และเจ้าหน้าที่ รวมถึงความพร้อมของระบบสื่อสารสำรอง เพื่อบูรณาการความพร้อมให้ความช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนได้ทันที

ปภ. ประกาศเตือน 6 อำเภอ เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วม เอ่อล้นคลอง 3 - 4 ธ.ค.นี้

affaliate-3