"หมอธีระ"เปิดข้อมูลชัด โอไมครอน มาแน่

"หมอธีระ" รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุ เรื่อง โควิด-19 โอไมครอน

"หมอธีระ"ระบุว่า

4 ธันวาคม 2564

ขอเตือนให้ระวังแนวคิดพิลึกที่ชวนกันให้มองว่าติดเชื้อแล้วป่วยน้อย ไม่ต้องกลัวติดเชื้อ

จากความรู้โรคโควิด-19 ที่เรามีในปัจจุบัน ติดเชื้อแล้วอย่าลืมว่าเกิดผลกระทบมากมาย ทั้งแพร่ให้คนใกล้ชิด โอกาสเกิดอาการคงค้างเรื้อรังระยะยาวในระบบต่างๆ ของร่างกาย ทั้งหัวใจ สมอง ฯลฯ

หมอธีระ

อีกประการหนึ่งที่สำคัญคือ ตอนนี้เรายังไม่รู้จักข้าศึก Omicron (โอไมครอน) ดีพอด้วยซ้ำ การตั้งทัศนคติและดำรงตนอยู่บนความไม่ประมาทย่อมเป็นทางที่ควรเลือกปฏิบัติมากกว่าการประมาท และมองข้าศึกว่ากระจอก

กลุ่มคนที่คิดและเผยแพร่แนวคิดนั้นไม่ได้ติดเอง พอเราติด ครอบครัวติด เราป่วย ครอบครัวป่วย เราตาย ครอบครัวตาย เจ้าของแนวคิดเหล่านั้นเคยมาเหลียวแล ดูแล หรือรับผิดชอบอะไรบ้างไหม ขอให้ตรองดูให้ดี

ยืนยันอีกครั้งว่า ขอให้ป้องกันตัวเองอย่างเคร่งครัด สม่ำเสมอ เป็นกิจวัตร ดูแลตนเองและสมาชิกในครอบครัวให้เต็มที่ตามหลักวิชาการ ก็จะมีโอกาสรักษาสวัสดิภาพและความปลอดภัยในชีวิตได้มากกว่าการปล่อยปละละเลย

affaliate-2

ใส่หน้ากากเสมอ เว้นระยะห่างจากคนอื่น ลดละเลี่ยงกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกัน ระวังเรื่องการกินดื่มร่วมกับผู้อื่น

และสถานการณ์แบบที่เห็นในปัจจุบัน ไม่ใช่เวลาที่จะตะลอนได้อย่างปลอดภัย หากคิดจะตะลอน ก็ขอให้ป้องกันให้เต็มที่ และประเมินความเสี่ยงของตนเองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อจะได้จัดการปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

Omicron (โอไมครอน) นั้นมีแนวโน้มมาแน่ แต่จะตรวจเจอช้าหรือเร็วก็เท่านั้น

ด้วยรักและห่วงใย

หมอธีระ