นักวิทย์ฯเตือน กลุ่มคนเสี่ยงดับจาก โอไมครอน หลังแพร่แล้ว 68 ประเทศ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 พบ โควิดสายพันธุ์ใหม่ "โอไมครอน" (Omicron) แพร่ระบาดไปแล้ว 68 ประเทศ นักวิทยาศาสตร์เผย พบคนอ้วนเสี่ยงเสียชีวิตสูง

ศบค. รายงานว่า นักวิทยาศาสตร์พบไวรัสโควิด-19 โจมตีเนื้อเยื่อไขมันซึ่งเป็นสาเหตุให้คนอ้วนเสี่ยงเสียชีวิตจาก Covid-19 สูง งานวิจัยชิ้นหนึ่งพบว่าเชื้อโคโรนาไวรัส (SARS-CoV-2) อาจทำให้เซลล์ไขมันและเซลล์ภูมิคุ้มกันบางเซลล์ที่พบในเนื้อเยื่อไขมันติดเชื้อ ซึ่งเป็นการอธิบายว่า เหตุใดผู้ที่น้ำหนักเกินหรือมีภาวะอ้วนมีความเสี่ยงเกิดอาการรุนแรงและเสียชีวิตจาก Covid-19 สูงกว่าปกติ

นักวิทย์ฯเตือน กลุ่มคนเสี่ยงดับจาก โอไมครอน หลังแพร่แล้ว 68 ประเทศ

งานวิจัยชิ้นหนึ่งซึ่งเผยแพรในเว็บไซต์ bioRxiv ซึ่งศึกษาไขมันที่ได้จากการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยโรคอ้วน เพื่อดูว่าเนื่อเยื่อไขมันติดเชื้อโคโรนาไวรัสได้หรือไม่ ทีมวิจัยพบว่า เซลล์ไขมันที่เรียกว่า adipocytes ติดเชื้อโคโรนาไวรัสได้และก่อให้เกิดการอักเสบระดับอ่อนๆ หลังติดเชื้อ เช่นเดียวกับเซลล์ภูมิคุ้มกันที่เรียกว่า macrophages ซึ่งอยู่ในเนื้อเยื่อไขมัน แต่เซลล์นี้ก่อให้เกิดอาการอักเสบมากกว่าเซลล์แรก

นักวิทย์ฯเตือน กลุ่มคนเสี่ยงดับจาก โอไมครอน หลังแพร่แล้ว 68 ประเทศ

นอกจากนี้ ทีมวิจัยยังศึกษาเนื้อเยื่อไขมันจากผู้ป่วยที่เสียชีวิตจาก Covid-19 และพบชิ้นส่วนของเชื้อโคโรนาไวรัสในไขมันที่อยู่รอบๆ อวัยวะภายในหลายอวัยวะด้วย

นักวิทย์ฯเตือน กลุ่มคนเสี่ยงดับจาก โอไมครอน หลังแพร่แล้ว 68 ประเทศ