14-16 ธ.ค.นี้ เหนือ-กลาง-อีสาน อุณหภูมิลด เตือน ภาคใต้ตอนล่าง ระวังฝนตกหนัก

ข่าววันนี้ กรมป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์ ข้อมูลคาดการณ์และแจ้งเตือนภัย ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2564

พื้นที่เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง 
ภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี (อ.พุนพิน บ้านนาเดิม)

พื้นที่ที่อาจเกิดฝนฟ้าคะนอง
ภาคใต้ จ.สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ตรัง และสตูล

โดยคาดการณ์สาธารณภัยใน 1-3 วัน ให้เฝ้าระวังช่วงระหว่าง วันที่ 14-15 ธ.ค. 64 บริเวณความกดอากาศสูงระลอกใหม่จะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้มีอากาศเย็นถึงหนาว บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส และมีอากาศเย็น บริเวณภาคกลาง อุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส สำหรับบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด ส่วนยอดภูมีอากาศหนาว

14-16 ธ.ค.นี้ "เหนือ-กลาง-อีสาน" อุณหภูมิลด เตือน

วันที่ 16 ธ.ค. 64 บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง ทำให้มีอุณหภูมิสูงขึ้น แต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า บริเวณภาคกลาง  

วันที่ 14-16 ธ.ค. 64 มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน มีกำลังปานกลาง ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณเกาะบอร์เนียวจะเคลื่อนผ่านประเทศมาเลเซีย ทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ บริเวณภาคใต้ตอนล่าง โดยปริมาณฝนตกหนัก ฝนสะสม อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก

14-16 ธ.ค.นี้ "เหนือ-กลาง-อีสาน" อุณหภูมิลด เตือน

สถานการณ์น้ำท่วมขังยังคงเฝ้าระวัง เนื่องจากระดับน้ำแม่น้ำตาปีที่ล้นตลิ่ง สถานการณ์คุณภาพอากาศ ค่า PM2.5 แนวโน้มการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควัน อยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงและลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังปานกลาง

วันที่ 14-16 ธ.ค. 64 คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนอ่าวไทยบริเวณ จ.ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด และทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร

14-16 ธ.ค.นี้ "เหนือ-กลาง-อีสาน" อุณหภูมิลด เตือน

ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการ พื้นที่ริมลำน้ำอาจได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมในระดับสูงให้ระวังอันตรายจากสัตว์และแมลงมีพิษ อันตรายจากกระแสไฟฟ้า รวมทั้งการขับขี่พาหนะบริเวณน้ำไหลผ่านเส้นทาง สำหรับพื้นที่อากาศหนาว/หนาวจัด ขอให้ดูแลสุขภาพ ทำให้ร่างกายอบอุ่นตลอดเวลา ระวังอันตรายจากอัคคีภัยในการก่อไฟให้ความอบอุ่น

14-16 ธ.ค.นี้ "เหนือ-กลาง-อีสาน" อุณหภูมิลด เตือน