เปิดแนวทางฉีดวัคซีนบูสเข็มที่ 3 "โมเดอร์นา" หลังรับแอสตร้าฯครบ 2 เข็ม

สมาคมโรงพยาบาลเอกชน เปิดแนวทางฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น สำหรับผู้ได้รับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าครบ 2 เข็ม แนะนำให้รับเข็มที่ 3 ห่างจากเข็มที่ 2 ในระยะเวลา 3 เดือน ทิ้งช่วงห่างนานสุดไม่เกิน 6 เดือน

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 64 สมาคมโรงพยาบาลเอกชน ได้สรุปแนวทางการฉีดวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา โดยอ้างอิงจากการประชุมเกี่ยวกับแนวทางการฉีดวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 3 พ.ย. 64 ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญจากโรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลเอกชน และองค์การเภสัชกรรม มาร่วมปรึกษาและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับตารางการฉีดวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา เพื่อให้โรงพยาบาลต่างๆ ในเครือสมาคมโรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศนำไปเลือกใช้ตามความเหมาะสมสำหรับกลุ่มต่างๆ

 

เปิดแนวทางฉีดวัคซีนบูสเข็มที่ 3 "โมเดอร์นา" หลังรับแอสตร้าฯครบ 2 เข็ม

ล่าสุด ตามข้อมูลที่อ้างอิงจาก UK COV-BOOST Study และ Expert Opinion สำหรับกลุ่มที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ชนิด viral vector (Astra Zeneca) มาครบ 2 เข็มแล้วนั้น การได้รับวัคซีนโควิด-19 เข็ม 3 (เข็มกระตุ้น) ด้วยวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา แนะนำให้ได้รับในระยะเวลา 3 เดือน หลังเข็ม 2 (ปรับเปลี่ยนระยะเวลาจากเดิมที่แนะนำในระยะเวลา 6 เดือนหลังเข็ม 2)

 

เปิดแนวทางฉีดวัคซีนบูสเข็มที่ 3 "โมเดอร์นา" หลังรับแอสตร้าฯครบ 2 เข็ม

กลุ่มที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19

- อายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป : เข็มที่ 1 โมเดอร์นา เข็มที่ 2 โมเดอร์นา ระยะเวลาห่างกัน 28-42 วัน

- หญิงตั้งครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป : เข็มที่ 1 โมเดอร์นา เข็มที่ 2 โมเดอร์นา ระยะเวลาห่างกัน 28-42 วัน

- ผู้ที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน : เข็มที่ 1 โมเดอร์นา เข็มที่ 2 โมเดอร์นา ระยะเวลาห่างกัน 28-42 วัน เข็มที่ 3 โมเดอร์นา ห่างจากเข็มสอง 1-3 เดือน

- มีประวัติการติดเชื้อวิด-19 ตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป : เข็มที่ 1 โมเดอร์นา เข็มที่ 2 โมเดอร์นา ระยะเวลาห่างกัน 28-42 วัน

 

 

กลุ่มที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 แล้ว 1 เข็ม


- ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ชนิดเชื้อตาย เพียง 1 เข็ม (ซิโนแวค หรือซิโนฟาร์ม) เข็มที่ 1 โมเดอร์นา เข็มที่ 2 โมเดอร์นา ระยะเวลาห่างกัน 28-42 วัน


- ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ชนิด Viral vector เพียง 1 เข็ม (แอสตร้าเซนเนก้า) เข็มที่ 2 โมเดอร์นา ระยะเวลาห่างจากเข็มแรก 4-12 สัปดาห์


- ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 mRNA ชนิดอื่น (ไฟเซอร์) เพียง 1 เข็ม เข็มที่ 2 โมเดอร์นา ระยะเวลาห่างจากเข็มแรก 3-6 สัปดาห์

 

กลุ่มที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็ม


- ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ชนิดเชื้อตายครบ 2 เข็ม (ซิโนแวค หรือซิโนฟาร์ม) เข็มที่ 3 โมเดอร์นา ระยะเวลาห่างจากเข็มที่สอง 1-3 เดือน


- ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ชนิด Viral vectorครบ 2 เข็ม (แอสตร้าเซนเนก้า) เข็มที่ 3 โมเดอร์นา ระยะเวลาห่างจากเข็มที่สอง 3 เดือน


- ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 แบบผสมครบ 2 เข็ม เข็มที่ 3 โมเดอร์นา ระยะเวลาห่างจากเข็มที่สอง 3-6 เดือน


- ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 mRNA ชนิดอื่น (ไฟเซอร์) ครบ 2 เข็ม เข็มที่ 3 โมเดอร์นา ระยะเวลาห่างจากเข็มที่สอง 6 เดือน


- ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็ม และเข็มสามกระตุ้นเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจน ทั้งนี้ ให้ปรึกษาถึงความจำเป็นกับโรงพยาบาล และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

 

เปิดแนวทางฉีดวัคซีนบูสเข็มที่ 3 "โมเดอร์นา" หลังรับแอสตร้าฯครบ 2 เข็ม