กทม. ออกประกาศช่วงเคาท์ดาวน์ปีใหม่ จำหน่าย-ดื่มแอลกอฮอล์ ได้ถึงกี่โมง

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ลงนามประกาศ กทม. อนุญาตจำหน่าย-ดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารในช่วงเคาท์ดาวน์ปีใหม่ ได้ถึงกี่โมง เช็กรายละเอียด

วันที่ 17 ธ.ค. 64 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องกำหนดสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้กรณีเฉพาะเพื่อเทศกาลปีใหม่ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.2564 มีดังนี้ 

 

กทม. ออกประกาศช่วงเคาท์ดาวปีใหม่ จำหน่าย-ดื่มแอลกอฮอล์ ได้ถึงกี่โมง

1.การดื่มสุราในช่วงเทศกาลปีใหม่ 31 ธ.ค.64 ถึงวันที่ 1 ม.ค. 65 


- ร้านที่เปิดโล่ง อากาศถ่ายเทได้ดี สามารถจำหน่ายและดื่มแอลกอฮอล์ได้ในคืนวันที่ 31 ธ.ค. 64 จนถึง เวลา 01.00 น. ของวันที่ 1 ม.ค. 65 และให้ปฏิบัติตามมาตรการ Covid Free Setting อย่างเคร่งครัด 


- ร้านที่ผ่านการประเมิน Thai Stop Covid 2 Plus (TSC 2+) สามารถจำหน่ายและดื่มแอลกอฮอล์ได้เช่นเดิม

2. การจัดงานปีใหม่ และงาน Count Down อนุญาตให้จัดในพื้นที่โล่งเท่านั้น ผู้เข้าร่วมงานต้องจองตั๋วลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมงานตามระบบคิว โดยไม่มีการ walk in ปฏิบัติตามมาตรการ Covid Free Setting อย่างเคร่งครัด การจัดงานที่มีผู้เข้าร่วม 1,000 คนขึ้นไป


ผู้จัดงานจะต้องประสานสำนักอนามัยร่วมวางมาตรการป้องกันฯ และผู้เข้าร่วมฯ จะต้องฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ และมีผลการตรวจ ATK ไม่เกิน 72 ชั่วโมง การจัดงานที่มีผู้เข้าร่วมน้อยกว่า 1,000 คน ผู้เข้าร่วมฯ จะต้องฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ แต่ถ้าผู้เข้าร่วมมากกว่า 300 คน ให้ ประสานสำนักงานเขตร่วมวางมาตรการป้องกันฯ

 

กทม. ออกประกาศช่วงเคาท์ดาวปีใหม่ จำหน่าย-ดื่มแอลกอฮอล์ ได้ถึงกี่โมง

 

กทม. ออกประกาศช่วงเคาท์ดาวปีใหม่ จำหน่าย-ดื่มแอลกอฮอล์ ได้ถึงกี่โมง