หากฉีดวัคซีนครบโดส ต้องการกระตุ้นเข็ม 3 ไฟเซอร์ โมเดอร์นา เว้นระยะนานแค่ไหน

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เผยคำแนะนำหากฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ต้องการฉีดกระตุ้นเข็มที่ 3 "ไฟเซอร์-โมเดอร์นา" ต้องเว้นระยะนานแค่ไหน

ตามที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้ตั้งเป้าหมายว่าคนไทยจะต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 ให้ครบ 100  ล้านโดส ภายในสิ้นปี 2564 ซึ่งจากข้อมูล กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 17 ธ.ค. 2564  ได้มีการสรุปยอดการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทั่วประเทศ ดังนี้

 

ฉีดไปแล้ว 99,423,287 โดส เพิ่มขึ้นกว่า 379,296 โดส

- ฉีดเข็มที่ 1 สะสม  50,394,857  โดส
- ฉีดเข็มที่ 2 สะสม  44,188,656   โดส
- ฉีดเข็มที่ 3 สะสม  4,780,481  โดส
- ฉีดเข็มที่ 4 สะสม  59,293  โดส

 

หากฉีดวัคซีนครบโดส ต้องการกระตุ้นเข็ม 3 ไฟเซอร์ โมเดอร์นา เว้นระยะนานแค่ไหน

ล่าสุด กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีนเข็ม 3 เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน หรือที่เรียกกันว่า "บูสเตอร์โดส" (Booster Dose) ที่เหมาะสมกับวัคซีนที่ฉีดไป 2 เข็มก่อนหน้านี้ ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ฉีดวัคซีนจากบริษัทผู้ผลิตเดียวกันทั้ง 2 เข็ม เช่น ซิโนแวค (Sinovac) , ซิโนฟาร์ม (Sinopharm) , แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) , ไฟเซอร์ (Pfizer) และ โมเดอร์นา (Moderna) หรือเป็นผู้ที่ฉีดวัคซีนสูตรไขว้ ซึ่งจำเป็นต้องมีเว้นระยะเวลาการฉีดวัคซีนที่แตกต่างกันออกไป

 

การฉีดวัคซีนจากบริษัทผู้ผลิตเดียวกัน


กรณีผู้ฉีดวัคซีนซิโนแวค เป็นเข็มที่ 1 และ 2 
- สามารถฉีดแอสตร้าเซนเนก้า , ไฟเซอร์ และ โมเดอร์นา เป็นเข็มที่ 3 ได้ ตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไป หลังเข็มที่ 2 


กรณีผู้ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม เป็นเข็มที่ 1 และ 2 
- สามารถฉีดแอสตร้าเซนเนก้า , ไฟเซอร์ และ โมเดอร์นา เป็นเข็มที่ 3 ได้ ตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไป หลังเข็มที่ 2 


กรณีผู้ฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เป็นเข็มที่ 1 และ 2 
- สามารถฉีดไฟเซอร์ และ โมเดอร์นา เป็นเข็มที่ 3 ได้ ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป หลังเข็มที่ 2 


กรณีผู้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เป็นเข็มที่ 1 และ 2 
- สามารถฉีดไฟเซอร์ และ โมเดอร์นา เป็นเข็มที่ 3 ได้ ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป หลังเข็มที่ 2 


กรณีผู้ฉีดวัคซีนโมเดอร์นา เป็นเข็มที่ 1 และ 2 
- สามารถฉีดไฟเซอร์ และ โมเดอร์นา เป็นเข็มที่ 3 ได้ ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป หลังเข็มที่ 2 

affaliate-2

การฉีดวัคซีนสูตรไขว้

 

กรณีผู้ฉีดวัคซีนไขว้ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม - แอสตร้าเซนเนก้า  เป็นเข็มที่ 1 และ 2 
- สามารถฉีดแอสตร้าเซนเนก้า , ไฟเซอร์ และ โมเดอร์นา เป็นเข็มที่ 3 ได้ ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป หลังเข็มที่ 2 


กรณีผู้ฉีดวัคซีนไขว้ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม - ไฟเซอร์  เป็นเข็มที่ 1 และ 2 
- สามารถฉีดไฟเซอร์ และ โมเดอร์นา เป็นเข็มที่ 3 ได้ ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป หลังเข็มที่ 2 


กรณีผู้ฉีดวัคซีนไขว้แอสตร้าเซนเนก้า - ไฟเซอร์  เป็นเข็มที่ 1 และ 2 
- สามารถฉีดไฟเซอร์ และ โมเดอร์นา เป็นเข็มที่ 3 ได้ ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป หลังเข็มที่ 2 

 

หากฉีดวัคซีนครบโดส ต้องการกระตุ้นเข็ม 3 ไฟเซอร์ โมเดอร์นา เว้นระยะนานแค่ไหน

 

ขอบคุณ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข