ไทม์ไลน์รับเงินเยียวยาประกันสังคม 5,000 ใครได้สิทธิบ้าง เช็กรายละเอียด

เปิดไทม์ไลน์รับเงินเยียวยาประกันสังคม 5,000 ผู้ประกันตน ม.33 , ม.39 , ม.40 กลุ่มกิจการบันเทิง นักร้อง-นักดนตรี เช็กเงื่อนไขรายละเอียด

จากกรณีที่ สำนักงานประกันสังคม ได้จัดทำมาตรการเยียวยาผู้ประกอบธุรกิจสถานบันเทิง รวมถึงผู้ที่มีอาชีพอิสระที่ทำงานในสถานบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 จนได้รับความชัดเจนแล้วว่ากลุ่มดังกล่าวจะได้รับเงินเยียวยาคนละ 5,000 บาท ซึ่งการเยียวยาจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ 

 

1. กลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ทำงานในกิจการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวจะต้องมีสัญชาติไทย

 

2. กลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 ที่ต้องได้รับการับรองจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทยหรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้การรับรอง ภายในวันที่ 14 ม.ค. 65

 

เปิดไทม์ไลน์รับเงินเยียวยาประกันสังคม 5,000 ใครได้สิทธิบ้าง เช็กรายละเอียด

สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ให้รีบสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 พร้อมรีบชำระเงินสมทบให้ทันภายในวันที่ 14 ม.ค. 2565 และให้ทางสมาคมฯดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้เซ็นรับรองภายในวันที่ 28 ม.ค. 2565  


คุณสมบัติ "ผู้ประกันตนมาตรา 40"

- มีสัญชาติไทย อายุ 15 - 65 ปี 

- ประกอบอาชีพอิสระ / ฟรีแลนซ์ 

- ไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33, มาตรา 39 

- ไม่เป็นข้าราชการ หรือผู้รับบํานาญของกรมบัญชีกลาง 

- ผู้มีบัตรประจําตัวที่ไม่มีสัญชาติไทยขึ้นต้นด้วยเลข 0,6,7 

- จะต้องสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ชำระเงินสมทบภายในวันที่ 14 ม.ค. 65

- ต้องผ่านการรับรองจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย หรือ สมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิง ที่จดทะเบียนกับกรมธุรกิจการค้า โดยให้การรับรองภายในวันที่ 28 ม.ค. 65

 


วิธีสมัครประกันสังคมมาตรา 40 

- เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม ที่เมนู "ระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40" 

- สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 

- หน่วยบริการ ที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11, ธ.ก.ส. และบิ๊กซี 

- สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ / จังหวัด / สาขา 

- เครือข่ายประกันสังคม

 

เปิดไทม์ไลน์รับเงินเยียวยาประกันสังคม 5,000 ใครได้สิทธิบ้าง เช็กรายละเอียด

affaliate-2

สำหรับไทม์ไลน์การจ่ายเงินเยียวยาประกันสังคมในกิจการสถานบันเทิงมีดังนี้


วันที่ 21 ธ.ค. 64

- กระทรวงการคลังเสนอเข้าที่ประชุม ครม. เพื่อขออนุมัติการมาตรการเยียวยาฯ


วันที่ 29 ธ.ค. 64

- เริ่มโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ในกลุ่มแรกราว 20,000 คน


วันที่ 14 ม.ค. 65

- เปิดให้สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 และจ่ายเงินสมทบภายในวันที่ 14 ม.ค. 65 เท่านั้น


วันที่ 28 ม.ค. 65

- ผู้ที่สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 จะต้องได้รับการรับรองจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย หรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายในวันนี้เท่านั้น


วันที่ 10 ก.พ. 65

- ผู้ที่สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ภายในวันที่ 14 ม.ค. 65 และได้การรับรองจากสมาคมดนตรีฯ หรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย หรือกรมธุรกิจการค้า ภายในวันที่ 28 ม.ค. 65 จะได้รับเงินเยียวยารอบที่ 2 ไม่เกินวันที่ 10 ก.พ. 65


วันที่ 31 มี.ค. 65

- จ่ายเงินเยียวยารอบที่ 3 สิ้นสุดไม่เกินเดือน มี.ค. 65 รวม 1.3 แสนคน

logo-pwa

เพิ่ม Tnews

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด