สั่งเบรก ประกันสังคมขยายอายุรับเงินบำนาญชราภาพ จาก 55 เป็น 60 ปี

รมว.แรงงาน สั่งเบรกประกันสังคมขยายอายุรับเงินบำนาญชราภาพ จาก 55 ปี เป็น 60 ปี ออกไปก่อน ชี้ไม่เหมาะกับสถานการณ์

จากกรณีที่ สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยความคืบหน้าดำเนินการจัดทำแนวทางการปฏิรูประบบบำนาญชราภาพ โดยมีแผนขยายอายุผู้มีสิทธิรับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพจาก 55 ปี เป็น 60 ปี ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งที่จะใช้กับผู้ประกันตนใหม่และผู้ประกันตนที่อายุน้อย ส่วนผู้ประกันตนปัจจุบันที่ใกล้เกษียณอายุจะไม่ได้รับผลกระทบ

 

สั่งเบรก ประกันสังคมขยายอายุรับเงินบำนาญชราภาพ จาก 55 เป็น 60 ปี

เพื่อสร้างความยั่งยืนให้ระบบบำนาญชราภาพ รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงให้กับลูกจ้างผู้ประกันตนเมื่อต้องเข้าสู่วัยเกษียณ และเป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกันตนได้รับบำนาญในอัตราที่สูงขึ้นด้วย โดยจะได้รับบำนาญเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อทุกปีผู้ประกันตนส่งเงินสมทบ

affaliate-2

ล่าสุด เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 64 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ได้ให้สำนักงานประกันสังคมพิจารณายกเลิกแนวคิดที่จะขยายอายุเกิดสิทธิรับบำนาญ (หรือที่เรียกกันว่าอายุเกษียณ) ไปเป็น 60 ปีออกไปก่อน เนื่องจากไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน สิ่งที่กระทรวงแรงงานจะโฟกัสในตอนนี้คือ สถาบันการแพทย์แรงงาน และแก้ไข พ.ร.บ.ชราภาพ เพื่อสามารถนำเงินออกมาได้บางส่วนตามสถานการณ์เศรษฐกิจ

 

สั่งเบรก ประกันสังคมขยายอายุรับเงินบำนาญชราภาพ จาก 55 เป็น 60 ปี