รพ.รามาฯ เปิดจองวัคซีนเข็ม 3 แอสตร้าฯ หรือ ไฟเซอร์ เริ่มวันนี้

โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดจองวัคซีนเข็ม 3 แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) หรือ ไฟเซอร์ (Pfizer) เริ่มวันนี้ 6 ม.ค. 65

โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญประชาชนที่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 2 เข็ม ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี ตั้งแต่เดือนเมษายน-ธันวาคม 2564 เข้ารับวัคซีนเข็ม 3 แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) หรือ ไฟเซอร์ (Pfizer) ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม - 31 มีนาคม 2565 (เว้นวันอาทิตย์) เวลา 08.00-15.00 น. ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

รพ.รามาฯ เปิดจองวัคซีนเข็ม 3 แอสตร้าฯ หรือ ไฟเซอร์ เริ่มวันนี้

รพ.รามาฯ เปิดจองวัคซีนเข็ม 3 แอสตร้าฯ หรือ ไฟเซอร์ เริ่มวันนี้

 

เงื่อนไขการรับวัคซีนเข็ม 3

 

  • ซิโนแวค - ซิโนแวค = ห่าง 4 สัปดาห์หลังเข็ม 2 >> ชนิดวัคซีนเข็ม 3 เป็น แอสตร้าเซนเนก้า หรือ ไฟเซอร์
  • ซิโนฟาร์ม - ซิโนฟาร์ม = ห่าง 4 สัปดาห์หลังเข็ม 2 >> ชนิดวัคซีนเข็ม 3 เป็น แอสตร้าเซนเนก้า หรือ ไฟเซอร์
  • ซิโนแวค - แอสตร้าเซนเนก้า = ห่าง 3 สัปดาห์หลังเข็ม 2 >> ชนิดวัคซีนเข็ม 3 เป็น แอสตร้าเซนเนก้า หรือ ไฟเซอร์
  • ซิโนแวค - ไฟเซอร์ = ห่าง 3 สัปดาห์หลังเข็ม 2 >> ชนิดวัคซีนเข็ม 3 เป็น แอสตร้าเซนเนก้า หรือ ไฟเซอร์
  • ซิโนฟาร์ม - แอสตร้าเซนเนก้า = ห่าง 3 สัปดาห์หลังเข็ม 2 >> ชนิดวัคซีนเข็ม 3 เป็น แอสตร้าเซนเนก้า หรือ ไฟเซอร์
  • ซิโนฟาร์ม - ไฟเซอร์ = ห่าง 3 สัปดาห์หลังเข็ม 2 >> ชนิดวัคซีนเข็ม 3 เป็น แอสตร้าเซนเนก้า หรือ ไฟเซอร์
  • แอสตร้าเซนเนก้า - แอสตร้าเซนเนก้า = ห่าง 3 สัปดาห์หลังเข็ม 2 >> ชนิดวัคซีนเข็ม 3เป็น  ไฟเซอร์

รพ.รามาฯ เปิดจองวัคซีนเข็ม 3 แอสตร้าฯ หรือ ไฟเซอร์ เริ่มวันนี้

 

affaliate-2

ลงทะเบียนจองผ่านเว็บไซต์ https://www.ramavaccine.com/ เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะครบตามจำนวนวัคซีนที่กำหนดไว้ 

 

***หมายเหตุ :

 

- 1 หมายเลขโทศัพท์สามารถลงทะเบียนจองได้ 5 สิทธิ์ โดยใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน บัตรชมพู หรือพาสปอร์ต

- ลงทะเบียนแล้วรอรับ SMS เพื่อยืนยันการจอง

- กรณีเลื่อนนัด สามารถทำการเลื่อนนัดได้ก่อนวันนัดจริง 2 วัน

- กรณีผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคนเข็มที่ 1 หรือเข็มที่ 2 สามารถลงทะเบียนจองรับวัคซีนได้

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ COVID-19 Call Center โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี โทร. 0-2092-7222 ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.00-16.00 น.

 

affaliate-3