เผย มติ ศบค.ล่าสุด ล็อก - ไม่ล็อกดาวน์ พร้อมปรับโซนสีโควิดใหม่ สีส้ม 69 จังหวัด

สรุปแล้วมติที่ประชุมศบค.ชุดใหญ่ ล่าสุด ไม่ล็อกดาวน์ทั้งประเทศ พื้นที่สีฟ้า กทม.-ชลบุรี-ภูเก็ต ยังเฮนั่งดื่มในร้านได้ปกติ แต่ปรับโซนสีโควิดใหม่ มี 69 จังหวัดขึ้นเป็นพื้นที่สีส้ม

วันที่ 7 ม.ค. 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีรายงานข่าวในที่ประชุมศบค.ชุดใหญ่ ยืนยัน มติที่ประชุมศบค.ชุดใหญ่ไม่ล็อกดาวน์สถานที่ และพื้นที่จังหวัดใดทั้งประเทศ 

 

เผย มติ ศบค.ล่าสุด ล็อก - ไม่ล็อกดาวน์ พร้อมปรับโซนสีโควิดใหม่ สีส้ม 69 จังหวัด
 

แต่มีมีมติให้ปรับโซนสีโควิดล่าสุด หรือ ประบระดับพื้นที่สี เป็นระดับสีส้ม หรือพื้นที่ควบคุม ทั่วประเทศ 69 จังหวัด  ส่วนพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว หรือพื้นที่สีฟ้า 8 จังหวัด อาทิ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี ภูเก็ต แม้สถานการณ์ระบาดจะรุนแรงขึ้น แต่ศบค.ยังอนุญาตให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ถึงเวลา 3 ทุ่ม 

ทั้งนี้นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศบค.จะแถลงรายละเอียดอีกครั้ง เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม คาดว่าน่าจะแถลงเวลา 12.30 น. 

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของสถานศึกษา นั้น ที่ประชุมศบค. ไม่ได้พิจารณาสั่งปิด แต่มีการพิจารณาเพิ่มวันทำงานที่บ้าน Work From Home (WFH) อีก14 วัน โดยไม่มีการล็อกดาวน์แต่อย่างใด ซึ่งรายละเอียดมติศบค.ทั้งหมดจะมีการแถลงภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม