ระส่ำหนัก คลัสเตอร์ร้านอาหารทำยอดโควิดเพิ่ม วันเดียว  767 ราย

ระส่ำหนัก คลัสเตอร์ร้านอาหารทำยอดโควิดเพิ่ม วันเดียว 767 ราย พร้อมเผยยอดผู้ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มในจังหวัดชลบุรีล่าสุด...

วันที่ 10 ม.ค.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี (สสจ.ชลบุรี) รายงานผู้ติด CV-19 รายใหม่ จำนวน 767 ราย คนที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง เข้ามารักษาในจังหวัดชลบุรี 22 ราย สะสม 5,687 ราย และจังหวัดอื่นๆ รวมสะสม 1,927 ราย ขณะที่การติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน พบว่า...

- Cluster ตรวจเชิงรุก ร้านอาหารและเครื่องดื่ม พื้นที่พัทยา อ.บางละมุง 37 ราย สะสม 696 ราย
- Cluster ตรวจเชิงรุก ร้านอาหารและเครื่องดื่ม พื้นที่บางแสน หาดวอนนภา อ.เมืองชลบุรี 19 ราย สะสม 215 ราย
- Cluster นิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา (สัมผัสผู้ติดยืนยัน/ สังสรรค์/ ระหว่างสอบ) 4 ราย สะสม 121 ราย
- Cluster ร้าน LHAO HENG อ.เมืองชลบุรี 3 ราย สะสม 21 ราย และ Cluster ร้าน Cools Club อ.ศรีราชา 4 ราย สะสม 37 ราย

 

ระส่ำหนัก คลัสเตอร์ร้านอาหารทำยอดโควิดเพิ่ม วันเดียว  767 ราย

ทั้งนี้ จังหวัดชลบุรี มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 1,814,545 คน ซึ่งในเดือนมกราคมนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 2,835 คน ปอดอักเสบ 10 ราย ใส่ท่อหายใจ 2 ราย และเสียชีวิต 2 ราย ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็ม 105,742 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนอีก 408,786 คน รวม 514,528 คน ในเดือนนี้ พบผู้ติดเชื้อที่ฉีดวัคซีนไม่ครบ 111 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีน 3,810 คน ปอดอักเสบ 11 ราย ใส่ท่อหายใจ 2 ราย และเสียชีวิต 2 ราย

 

ระส่ำหนัก คลัสเตอร์ร้านอาหารทำยอดโควิดเพิ่ม วันเดียว  767 ราย

affaliate-2

สำหรับวันนี้ พบผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจรายใหม่ 1 ราย (ไม่พบประวัติการวัคซีน), ผู้ป่วยปอดอักเสบรายใหม่ 1 ราย (ไม่พบประวัติการวัคซีน) การฉีดวัคซีนจะช่วยลดความรุนแรงของโควิด-19 ผู้ที่อาศัยในจังหวัดชลบุรี ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน มีโอกาศที่จะมีอาการรุนแรงมากกว่าผู้ที่ฉีดวัคซีน ซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 และกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ จะมีอาการมากกว่ากลุ่มอื่น

ขณะนี้เมีการระบาดที่พัทยา อำเภอบางละมุงและอำเภอเมือง และมีอุบัติการณ์สูงที่บริเวณตลาด ทรีทาวน์ ซอยบัวขาวพัทยา อำเภอบางละมุง และร้านอาหารจำหน่ายสุราถนนลงหาดบางแสน หาดวอนนภา อำเภอเมือง และเริ่มมีการกระจายเป็นวงกว้างมากขึ้นในเขตพัทยา ขอให้ผู้ที่เข้าไปในบริเวณตลาดทรีทาวน์ พัทยา ร้านอาหารจำหน่ายสุรา ในเขตพัทยา อำเภอบางละมุง เขาตำบลแสนสุข อำเภอเมือง หรือไปยังสถานที่แออัดในช่วงนี้ตรวจ ATK ทุกคน 2 ครั้ง ครั้งแรกและอีก 5 วัน

 

 

affaliate-3