เช็กจุดบริการ ตรวจ ATK แบบ Drive Thru ผู้ที่มีความเสี่ยง ฟรี

กทม. เปิดให้บริการตรวจหาเชื้อโควิดด้วย ATK ให้กับ "ผู้ที่มีความเสี่ยง" แบบ Drive Thru และโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กทม. ฟรี!

สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยวันนี้ 10 ม.ค. 65 ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7,926 ราย หายป่วยกลับบ้าน 3,612 ราย เสียชีวิต 13 ราย โดยหลังจากช่วงเทศกาลปีใหม่ก็พบยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และอีกหนึ่งอย่างที่ต้องจับตา คือ การะบาดของโควิด-19 สายพันธ์โอไมครอน ที่สามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว และพบผู้ติดเชื้อหลายรายไม่แสดงอาการ

เช็กจุดบริการ ตรวจ ATK แบบ Drive Thru ผู้ที่มีความเสี่ยง ฟรี

เช็กจุดบริการ ตรวจ ATK แบบ Drive Thru ผู้ที่มีความเสี่ยง ฟรี

โดยทาง กทม. ได้เปิดให้บริการตรวจหาเชื้อโควิดด้วย ATK ให้กับ "ผู้ที่มีความเสี่ยง" โดยให้บริการแบบ Drive Thru  2 แห่ง จนถึงวันที่ 1 เม.ย.65 ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) เขตตลิ่งชัน และวิคตอเรีย การ์เด้นส์ เขตบางแค และโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กทม. อีกทั้ง 11 แห่ง  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เช็กจุดบริการ ตรวจ ATK แบบ Drive Thru ผู้ที่มีความเสี่ยง ฟรี

 

สำหรับกลุ่มเสี่ยงที่ตรวจ ATK ฟรี ได้แก่ 

1. ผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง 

2. ผู้ที่สงสัยว่ามีอาการติดเชื้อ

3. ผู้ที่อยู่ร่วมบ้านกับผู้ป่วยติดเชื้อ

4. ผู้ที่ทำงานประสานงานในชุมชน

เช็กจุดบริการ ตรวจ ATK แบบ Drive Thru ผู้ที่มีความเสี่ยง ฟรี

 

affaliate-2

โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กทม. 11 แห่ง ได้แก่

 

1.โรงพยาบาลสิรินธร โทร.0 2328 6760 

2.โรงพยาบาลตากสิน โทร.0 2437 7677 

3.โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โทร.0 2289 7986 

4.โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ โทร.0 2429 3575, 0 2429 3258 

5.โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ โทร.0 2543 2090 

6.โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร โทร.0 2327 3049 

7.โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โทร.0 2444 3660 

8.โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน โทร.0 2452 7803 

9.โรงพยาบาลคลองสามวา โทร.0 2150 1300

10.โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร โทร.0 2180 0202 ต่อ 103

11.โรงพยาบาลกลาง โทร.0 2225 1354 

เช็กจุดบริการ ตรวจ ATK แบบ Drive Thru ผู้ที่มีความเสี่ยง ฟรี

 

หากตรวจ ATK ด้วยตนเองแล้วพบว่าติดเชื้อโควิด-19 ให้ขอคำปรึกษาจากทีมแพทย์ กทม. ผ่านไลน์ @BKKCOVID19CONNECT ได้ ที่จะมีทีมแพทย์คอยให้คำปรึกษา แนะนำให้เข้าระบบการรักษา HI และส่งต่อเข้ารับการรักษา CI และหากมีอาการรุนแรงจะถูกส่งต่อเข้ารับการรักษาพยาบาลทันที